Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 
Bookmark and Share      Nyhedsbrev   Print siden  

Hansen, Mogens Herman
Demokratiets historie fra oldtid til nutid

2012, 290 s., indb
ISBN 978-87-635-3895-4Vejl. pris275 DKK  42 $  37 €  33 £
Onlinepris220 DKK  34 $  30 €  26 £
Klassesæt
Pris ved køb af klassesæt (min. 25 stk.): 100 kr./stk. ekskl. moms

 Se udvalgte sider

 IndholdsfortegnelseSøg direkte i bogen her

▼ Pressen skrev
▼ Din mening
▼ Kunder, som har købt denne titel, købte også

Denne bog er en fortsættelse af Mogens Herman Hansens Demokrati som styreform og som ideologi (2010), der beskriver og debatterer det moderne demokrati. I dette bind sættes demokratiet i historisk perspektiv. Hverken på dansk eller på andre sprog er der skrevet en bog, der skildrer demokratiets historie i hele verden fra dets fødsel i Grækenland i 500-tallet f.Kr. til den form og udbredelse, det har i dag. Det er imidlertid umuligt at skrive en sammenhængende kronologisk fremstilling af demokratiets historie, fordi demokrati kun har eksisteret som styreform i den klassiske oldtid fra ca. 500 til ca. 150 f.Kr. og igen i moderne tid fra ca. 1800 til i dag. I de mellemliggende 2000 år fandtes demokrati ikke som styreform, men kun som en idé. Det blev beskrevet i den politiske filosofi som en af de tre mulige styreformer: kongedømme, aristokrati og demokrati. Til gengæld er det forbløffende, hvor meget demokratiet omtales og diskuteres i løbet at de 2000 år, hvor det ikke fandtes. Det skyldes den enorme betydning og indflydelse, som den antikke politiske filosofi havde på al senere politisk filosofi helt frem til 1800-tallet.

Skildringen af demokratiets historie falder således i tre afsnit: (1) Demokrati som styreform og ideologi i den klassiske oldtid, (2) demokrati som idé og begreb i den politiske tænkning fra slutningen af oldtiden frem til slutningen af oplysningstiden, og (3) Demokrati som styreform og som ideologi fra ca. 1800 til i dag.

Hensigten med denne bog er at give en oversigt over dette enorme stof. Bogen er primært forskningsformidling, men ligesom bogen om demokrati som styreform og som ideologi rummer den en række originale iagttagelser og betragtninger, som ikke har været fremført tidligere.

Bogen afsluttes med et kapitel om forholdet mellem retsstat og demokrati. Dette kapitel vedrører ikke demokratiets historie, men er skrevet som et supplement til bogen om demokrati som styreform og som ideologi.

Hør Mogens Herman Hansen fortælle om demokratiets historie i interview med Hanne Bærentzen i Jyllands-Posten Radio, 19. juni 2012.

Mogens Herman Hansen (f. 1940) er dr.phil. og lektor emeritus i oldgræsk ved SAXO-Instituttet, Københavns Universitet. Han er verdenskendt som specialist i demokratiet og dets historie og har udgivet adskillige bøger om emnet – blandt andre Demokrati som styreform og som ideologi (2010), der i november 2011 blev tildelt H.O. Lange-prisen, som gives for fremragende forskningsformidling.


 
Emneområde | Historie |
Emneord | Athen | Demokrati | Oplysningstiden | Politisk filosofi | Politisk historie | Romerriget |
Specifikt emneord | Mellemkrigstiden | Postkommunisme | Retsstat | Samtidshistorie |
Verdensdel m.v. | Afrika | Asien | Europa | Nordamerika | Sydamerika |
Biograferet person | Aristoteles | Jean Bodin | John Locke | Niccolo Machiavelli | Charles-Louis de Secondat Montesquieu | Platon | Polybios | Jean-Jacques Rousseau |
Periode | 19. årh. | 20. årh. | 21. årh. | Klassisk oldtid | Middelalder | Renæssance | Tidlig moderne |
Sprog | Dansk |

Pressen skrev

"Ligesom den forrige [Demokrati som styreform og som ideologi, 2010] er det en yderst sober, informeret og afbalanceret fremstilling med bunker af henvisninger. Man er i gode hænder."
- Henrik Jensen, Jyllands- Posten, 27. maj. 2012.

"Det siges, at hvor han har græsset, er intet tilbage. Det skulle blandt oldtidshistorikere være velkendt, at hvor Mogens Herman Hansen har forsket, er et felt afdækket.
Det er et udsagn om hans særlige grundighed: Han kommer hele vejen rundt, inden han drager konklusioner. Men det er ikke et udsagn om en selvtilstrækkelig forsker. For Mogens Herman Hansen er en generøs akademiker, som skriver så klart, at hans forskning kan læses af alle, der virkelig vil, og en ydmyg universitetsansat, der i sin tid sagde nej tak til et professorat ved Harvard, fordi han mente, hans plads var et andet sted. ...
For et par år siden udgav han det imponerende værk Demokrati som styreform og ideologi, hvor han redegør for, at det moderne demokrati ikke er en harmonisk samlet pakke, men kendetegnet ved konflikt mellem to principper: Folkestyre og mindretalsbeskyttelse, politikernes lovgivning og juristernes kontrol med lovgivningen. ... Det er grundigt og generøst arbejde, men det er ikke afsluttet for Hansen. For nu følger han sin store bog op med noget, som ingen angiveligt har gjort før: Han har skrevet en bog om demokratiets historie fra oldtid til i dag. ...
Hansens styrke som historiefortæller er hans evne til at overskue komplekse sammenhænge og koncentrere sit overblik i klare sentenser. Han samler episoder, ideer og begreber i oversigter, som gør både forskelle og ligheder tydelige.
Demokratiets historie – fra oldtid til nutid udmærker sig især i to henseender: Den klare linje fra oldtidens demokratiske ideologi til vor tids demokratiske konflikter er mesterligt trukket op, og redegørelsen for demokratiets grundbegreber er præcis og pædagogisk. ...
... indsigter og overblik, som alle kan blive klogere af. Enhver vil i denne bog få øje på noget, som han eller hun ikke set før – selv om vi kigger på demokratiet hele tiden."
- Rune Lykkeberg, Information, 2. juni 2012.

"Fremragende bog om demokratiets historie. Mogens Herman Hansen udfylder et gabende hul i litteraturen om demokrati.
Bogen er i bogstaveligste forstand enestående, for der findes nemlig ikke andre sammenhængende redegørelser for demokratiets historie og udvikling på et af de europæiske hovedsprog. Oveni får læseren også et appendiks om begreberne retsstat og demokrati, som de seneste tyve år er blevet knyttet tættere sammen. Også her demonstrerer Mogens Herman Hansen et kolossalt over- og indblik og en sproglig skarphed, som på én gang kan sætte en sag på spidsen og nuancere forståelsen: »Demokratiet foregiver at være en stat styret af folket, men er i virkeligheden en stat styret af de valgte politikere. Retsstaten foregiver at være en stat, der styres af love, men er i virkeligheden en stat styret af jurister .«. De citerede linjer har i bogen to slutnoter, som sammen henviser til syv kilder - med nøjagtige sidehenvisninger, så den nysgerrige læser selv kan botanisere videre i dokumentationen. Det er eksemplarisk for bogens noteapparat, litteratur- og navneoversigter, som er fremragende.
... den fornemme forskningsformidling forhindrer ikke forfatteren i at lægge synspunkter og tolkninger frem til diskussion. ... Undervisningsforlag burde stå i kø for at omsætte Mogens Herman Hansens overblik til læremidler med eksempler og fortællinger, der kan "oversætte" empirien til eksemplariske fortællinger om levet liv og kampe om frihed og lighed, styreformer og magt og ideer."
- Thorkild Thejsen, folkeskolen.dk

"Bogen er for alle, der interesserer sig for demokrati og demokratiets historie. Fremstillingen er yderst kompetent og teksten er skrevet, så den kan tilgås uden faglige forudsætninger. Men den primære målgruppe er historikere, politologer og studerende i relaterede fag.
Hansen er dr.phil. og lektor emeritus i oldgræsk ved KU og en velanskrevet specialist inden for demokratihistorie. ...
Et kompetent værk om demokratiets historie med brede anvendelsesmuligheder. Bogens velstrukturerede opbygning og gode note- og registerapparat, gør den særdeles anvendelig til undervisningsbrug."
- Kent Skov, DBC, uge 2012/26.

"[N]oget af det mest interessante ved bogen er dens løbende diskussion af, i hvilken grad vestlige demokratier lever op til Montesquieus lære om magtens tredeling mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt: Det gør de nemlig i vidt omfang ikke. ... Bogen er fyldt med den slags spændende betragtninger, som også indbefatter en klassisk diskussion af, om et demokrati nødvendigvis også er en retsstat. ... en redelig bog med masser af interessante oplysninger."
- Anna Libak, Weekendavisen, 6. juli 2012.

****** "I opfølgerne til Demokrati som styreform og som ideologi gør Mogens Herman Hansen (MHH) det meget lettere at være oldtidskundskabslærer. ... Værket er præget af den akribi, man er blevet vant med fra MHH’s side, og kan på det kraftigste anbefales."
- Gymnasieskolen, 7. juni 2012.

"Bogen er leksikalsk i sit anslag, kortfattet og indholdsrig. Enkelte steder sporer man, hvad forfatteren selv mener om en sag, men det er ikke bare en tilfældig debatbog, vi har med at gøre, men nærmest en lære- eller opslagsbog, der opsummerer mange års forskning. Som sådan vil den fungere vældig godt, ikke mindst takket være de gode registre.
Mogens Herman Hansens prosa bør fremhæves som noget særligt. Han meddeler sig præcist, enkelt og klart. Det er en sjælden kunst.
- Jes Fabricius Møller, Kristeligt Dagblad, 14. august 2012.

"Vi har fået et glimrende oversigtsværk med beskrivelser af den demokratiske styreforms teoretikere, begrebsdannelser og demokratiets udvikling og forvaltning i en lang række lande verden over.
Og med en supplerende beskrivelse af forholdet mellem demokratiet og retsstaten (i et særskilt kapitel). Det er et ambitiøst projekt, som forfatteren har givet sig i kast med, for opgaven har været at systematisere og formidle et meget omfattende stof. Og der er vitterlig meget at holde styr på, når ambitionen er at skildre demokratiets opbygning, virkemåde og særlige karakteristika i forskellige nationale sammenhænge, i EU mv.
Og formidlingen forskningsbaseret. Mogens Herman Hansen trækker på sin egen afgrænsede ekspertviden og inddrager samtidig resultaterne af andre forskeres iagttagelser og landvindinger for at kunne skildre helheden af problemstillinger.
Det er vigtigt at se den foreliggende fremstilling i sammenhæng med "Demokrati som styreform og som ideologi", der blev publiceret i 2010. De to fremstillinger supplerer hinanden."
- Leif Kajberg, modkraft.dk

"[V]il man vide, hvordan demokratiet er opstået, hvordan denne styreform er blev praktiseret og udbredt, og hvordan man har diskuteret demokratibegrebet i forskellige historiske epoker, så er det nærliggende at henvise til en ny bog af oldtidshistorikeren Mogens Herman Hansen. ... en internationalt anerkendt forsker inden for demokratiet og dets historie. ...
Vi har fået et unikt oversigtsværk med beskrivelser af den demokratiske styreforms teoretikere, begrebsdannelser og demokratiets udvikling og forvaltning i en lang række lande verden over. Og med en supplerende beskrivelse af forholdet mellem demokratiet og retsstaten. Og formidlingen forskningsbaseret. Mogens Herman Hansen trækker på sin egen afgrænsede ekspertviden og inddrager samtidig andre forskeres iagttagelser.
Det er vigtigt at se den foreliggende bog i sammenhæng med »Demokrati som styreform og som ideologi« (2010), idet de to fremstillinger supplerer hinanden."
- Leif Kajberg, Flensborg Avis, 11. august 2012.

"Yderst stringent behandles det athenske demokrati ud fra ideologi og institutioner. I beskrivelsen af institutionerne er der en gennemgang af de enkelte på en så klar måde, at det vil glæde enhver gymnasielærer: det er lige til at bruge. ... Dette kan ikke gøres bedre. ...
Demokratiets historie fra oldtid til nutid er en bog, man bør købe. Det er en spændende bog at læse, og man bliver ikke så lidt klogere af den. Underviser man i samfundsfag, historie eller oldtidskundskab, er det en bog, man bare skal have, og er man politisk interesseret eller måske politisk aktiv, vil man have megen glæde af, at kende denne bogs synspunkter. Bogen kan på det varmeste anbefales."
- Torben Svendrup, Antikkens Venner Nr. 96, 2012.

"Bogen er et nyttigt oversigtsværk med fokus på den demokratiske styreforms teoretikere, begrebsdannelser og demokratiets udvikling og forvaltning i en lang række lande verden over. Interessant er også den supplerende beskrivelse af forholdet mellem demokratiet og retsstaten."
- Leif Kajberg, Højskolebladet, oktober 2012.

"I 10 år stod Mogens Herman Hansen i spidsen for et Grundforskningsprojekt om bystater, der gjorde ham til en international højt respekteret forsker og kendt specialist i demokrati. Men Herman Hansen er ikke blot forskeren, der med klassiske akademiske dyder systematisk undersøger sit stof, og fremlægger resultaterne knivskarpt i et levende og lettilgængeligt sprog, men også en formidler af guds nåde. Skulle man surfe rundt på tv kanalerne og dvæle lidt ved Historiekanalen, kan man meget vel falde over Mogens Herman Hansen på fejlfrit engelsk udlægge demokratiets dyder og problemer."
- Lars Erslev Andersen, Social Kritik nr. 132, 2012.
Samtlige udgivelser på forlaget med -

Mogens Herman Hansen som redaktør

Hvad tales her om?
1996, ISBN 978-87-7289-415-7, hft
Aspects of Athenian Democracy
1990, ISBN 978-87-7289-115-6, hft

Mogens Herman Hansen som oversætter

Lysias' Taler
2011, ISBN 978-87-7289-399-0, hft

Mogens Herman Hansen som forfatter

The Athenian Ecclesia I
1983, ISBN 978-87-88073-52-2, hft
The Athenian Ecclesia I
1983, ISBN 978-87-88073-54-6, indb
The Athenian Ecclesia II
1989, ISBN 978-87-7289-058-6, hft
The Athenian Ecclesia II
1989, ISBN 978-87-7289-060-9, indb
Hvor ved vi det fra?
1991, ISBN 978-87-7289-130-9, hft
50 mytologiske limericks
1994, ISBN 978-87-7289-308-2, hft
The Triumph of Time
2002, ISBN 978-87-7289-826-1, hft
Politikerne og guldalderdemokratiet
1981, ISBN 978-87-7289-964-0, hft
Det athenske demokrati i det 4. århundrede f. Kr.
1985, ISBN 978-87-88073-93-5, hft
Polis
2004, ISBN 978-87-7289-992-3, hft
Nye mytologiske limericks
2005, ISBN 978-87-635-0208-5, hft
Det athenske demokrati - og vores
2005, ISBN 978-87-635-0342-6, hft
Kilder til demokratiets historie 1750-2000
2006, ISBN 978-87-635-0343-3, hft
Filologi og Humaniora
2008, ISBN 978-87-635-0610-6, hft
38 mytologiske limericks
2015, ISBN 978-87-635-4389-7, hft
Tidens triumf
2010, ISBN 978-87-635-3322-5, hft
Demokrati som styreform og som ideologi
2010, ISBN 978-87-635-3493-2, indb
Demokrati som styreform og som ideologi
2010, ISBN 978-87-635-3542-7, e-publikation
Mytologiske limericks og andre vers
2011, ISBN 978-87-635-3654-7, hft
Reflections on Aristotle’s Politics
2013, ISBN 978-87-635-4062-9, hft
Antifons taler
1999, ISBN 978-87-635-4400-9, hft
 


Indlæg offentliggøres med navn og e-mail. Forlaget forbeholder sig ret til at redigere og udelade indlæg.


Kunder, som har købt denne titel, købte også

Basis     Tortzen, Chr. Gorm
Basis
1999

Prologos     Tortzen, Chr. Gorm
Prologos
2002

Demokrati som styreform og som ideologi     Hansen, Mogens Herman
Demokrati som styreform og som ideologi
2010

En kortfattet romersk verdenshistorie     Paterculus, Velleius
En kortfattet romersk verdenshistorie
2010

Syv mod Theben     Aischylos
Syv mod Theben
2012

Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger