Persondatapolitik

Persondatapolitik

Vi registrerer og videregiver kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne gennemføre køb og levere købte varer til dig. I forbindelse med køb registrerer vi følgende oplysninger om dig: Navn, postadresse, mailadresse og telefonnummer.

Personoplysningerne registreres hos MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG og opbevares i henhold til Bogføringsloven i fem år fra købsdato, hvorefter oplysningerne anonymiseres.

Vi samarbejder herudover med en række virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysningerne på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger tilstrækkelig beskyttelse. Den dataansvarlige på www.mtp.dk er adm. dir. Marianne Alenius (Fonden Museum Tusculanums Forlag).

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi opbevarer og behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen, ved at skrive til os på info@mtp.dk eller ringe på telefonnummer 3234 1414.