Om forlaget

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 

▼ Kontakt
▼ Redaktion og produktion
▼ e-publicering
▼ Markedsføring og salg i Norden
▼ Markedsføring og salg uden for Norden
▼ Ansatte
▼ Bestyrelse
▼ God fondsledelse


Om forlaget

Museum Tusculanums Forlag blev stiftet i 1975 som en uafhængig, non-profit institution (erhvervsdrivende fond). Forlagets formål er at udgive alment oplysende bøger og peer reviewede videnskabelige afhandlinger af højeste kvalitet. De fleste af vores forfattere er tilknyttet Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek, men antallet af titler skrevet af forfattere tilknyttet andre institutioner i ind- og udland er støt stigende.

Museum Tusculanums Forlag udgiver 50–60 titler om året inden for humaniora, samfundsvidenskab og teologi. Titlerne dækker over en lang række sprog: dansk, norsk, svensk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, tysk, latin, græsk, nygræsk, ægyptisk-arabisk, polsk, litauisk og mere eksotiske sprog som minor mlabri, tibetansk og tuaregisk. Dertil kommer en række titler i kommission fra andre forlag og institutioner.

Forlagets navn er internationalt. Det er hentet fra den europæiske kulturs tidlige storhedstid, den græsk-romerske oldtid. Museum er et latinsk ord (af det græske museion), der egentlig blot angiver et samlingssted for de ni muser for kunst, kultur og videnskab. Tusculanum er et tillægsord dannet af stednavnet Tusculum, en by i området Latium på vestsiden af de sommerkølige Albanerbjerge sydøst for det hede, pulserende Rom. I Tusculum havde statsmanden, juristen, retorikeren, kulturformidleren og filosoffen Marcus Tullius Cicero sin sommervilla omkring midten af det første århundrede før vor tidsregning. Her udtænkte og skrev han mange af sine værker, som har haft indflydelse på europæisk tankegang. Museum Tusculanum betyder således ‘Musernes samlingssted i Tusculum’, eller som sagt af én af forlagets forfattere: Ciceros Lysthus.

Kontakt

Museum Tusculanums Forlag
Rådhusvej 19
2920 Charlottenlund
Tlf: 3234 1414
CVR: 8876 8418
e-mail

Redaktion og produktion

Redaktions- og produktionschef: Marianne Alenius

Forlagets redaktion varetages af forlagsdirektøren, forlagsredaktører og en lang række eksterne fagkonsulenter. Alle manuskripter vurderes både internt og – hvis de vurderes umiddelbart egnede – eksternt af mindst to konsulenter med særlig faglig ekspertise på det pågældende område. For bøger skrevet på andre sprog end dansk samarbejder forlaget med eksterne redaktører og tekstredaktører med særlig kompetence inden for det relevante sprog- og fagområde.

Når manuskriptet er antaget, aftales bogens udstyr og format med forfatteren i samråd med bogtilrettelægger og grafiker. Layout og sats udføres enten af forlagets egne grafikere eller hos eksterne leverandører, afhængigt af materialets karakter. Vi lægger generelt vægt på at indhold og form følges ad. Bogens udstyr skal afspejle indholdets høje kvalitet, og forlaget satser konsekvent på brug af kvalitetsmaterialer og stiller høje krav til os selv og vores leverandører.

e-Publicering

Ansvarlig for e-publicering: Marianne Alenius

Siden 2003 har vi valgt at gøre flere af forlagets bøger tilgængelige i både trykt og elektronisk form. E-publikationerne kan købes fra vores website og er at finde blandt vores øvrige udgivelser, og de fleste e-publikationer og e-tidsskrifter kan købes kapitel-/artikelvis. Forlagets pakke af e-publikationer rummer i øjeblikket mere end 350 titler (hele e-publikationer og e-tidsskrifter samt e-artikler) og er støt stigende.

Markedsføring og salg i Norden

Forlagets marketingsarbejde udføres under ledelse af direktør Marianne Alenius.

Henvendelser angående salg og marketing kan sendes til . Forlaget har gennem årene opnået stor erfaring i markedsføring og salg af akademiske bøger til en bredere offentlighed og de relevante faglige miljøer i Danmark og udlandet.

Markedsføring i Norden

Markedsføring af forlagets titler tager afsæt i hver enkelt udgivelse i et samspil mellem forlaget og bogens forfatter. Den generelle procedure er dog at stort set alle nye titler præsenteres på to årlige salgsrejser til alle landets boghandler ved forlagets repræsentant. Forlaget sørger for at alle titler er let tilgængelige via forlagets website, at de kan købes og/eller bestilles i alle landets boghandler, og at de er registrerede i de anerkendte danske og udenlandske bibliografiske databaser. Forlaget varetager også udsendelse af pressemeddelelser, anmeldereksemplarer, elektroniske nyhedsbreve, salgsbreve, foldere og eventuelle annoncer i dag- og fagblade. Derudover er forlaget repræsenteret på bogmesser og konferencer, udstillinger, seminarer, debatarrangementer, receptioner m.m. i ind- og udland.

Salg i Norden

Alle forlagets udgivelser kan købes online på websitet. Forlagets udgivelser lagerføres desuden på DBK og kan købes eller bestilles i alle boghandler i Danmark, i velassorterede boghandler i Norden, Europa og USA eller direkte per telefon eller email fra forlaget:

Museum Tusculanums Forlag
Rådhusvej 19
2920 Charlottenlund
Tlf: 3234 1414
e-mail

Bankoplysninger:
Danske Bank, Business Services
Holmens Kanal 2-12
DK–1092 København K.
BIC/SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK98 3000 000 5252520

For yderligere salgsinformation, se vores Salgsbetingelser

Markedsføring og salg uden for Norden

Forlaget markedsføres internationalt som Museum Tusculanum Press. De internationale titler præsenteres løbende via direct mails, i forlagets internationale kataloger og på bogmesserne i Frankfurt, London og Paris. For at sikre bøgerne optimale vilkår har vi derudover etableret et tæt samarbejde med distributører i Storbritannien og USA, der er specialiserede i salg og markedsføring af akademiske bøger. Aftalerne sikrer:

  • billig og hurtig levering tæt på kunden
  • udbredelse af bøgerne via et bredt netværk af salgsrepræsentanter
  • optagelse i internationale databaser og emnekataloger
  • kontakt, pressemeddelelser og anmeldereksemplarer til relevante aviser og fagtidsskrifter
  • deltagelse i direct mails og joint-mailings til nøje udvalgte kundegrupper i Europa og USA
  • tilstedeværelse på internationale seminarer og konferencer

Museum Tusculanums distributører i udlandet

Storbritannien og Irland:

Gazelle Book Services Ltd.
High Town
White Cross Mills
Lancaster LA1 4XS
Tel +44 1524 68765
Fax +44 1524 63232
e-mail
gazellebookservices.co.uk

Resten af verden uden for Norden:

University of Chicago Press
1427 E. 60th Street
Chicago, Illinois 60637
Phone: +1 773 702 7000 (toldfrit i USA og Canada)
Fax: +1 773 702 7212
Kontakt University of Chicago Press
press.uchicago.edu

Ansatte

Klik her for at se en oversigt over vores personale.

Bestyrelse

▼ Lars Boje Mortensen
▼ Patrick Kragelund
▼ Karsten Christensen
▼ Bente Rosenbeck
▼ Marianne Alenius

Formand, professor Lars Boje Mortensen

Ph.d.
Født 1958.

Medlem af bestyrelsen siden 2012. Senest genvalgt 2019.
Medlemmet anses for uafhængigt.

Ansættelsesforhold

Professor, centerleder ved Centre for Medieval Literature, Syddansk Universitet, Odense. Se også http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/person/labo

Særlige kompetencer

Klassisk, middelalder- og renæssancefilologi/historie/litteratur. Redaktør af Interfaces, et internationalt open access-tidsskrift. Erfaring med forskningsledelse og publikationsstrategi.

Medlem af og fhv. bestyrelsesmedlem for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Næstformand, fhv. direktør Patrick Kragelund

Dr.phil. & ph.d.
Født 1950.

Medlem af bestyrelsen siden 2007. Senest genvalgt 2018.
Medlemmet anses for uafhængigt.

Ansættelsesforhold

Fhv. direktør for Danmarks Kunstbibliotek.

Særlige kompetencer

Klassisk filologi, kunst- og kulturhistorie, offentlig ledelse.

Medlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

Karsten Christensen

Cand.phil. i Historie
Født 1942.

Medlem af bestyrelsen siden 1985. Senest genvalgt 2018.
Medlemmet har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år og anses ikke for uafhængigt.

Ansættelsesforhold

Domicileret forsker ved Det Kongelige Bibliotek. Tidl. Specialkonsulent i Københavns Universitets Fællesadministration.

Særlige kompetencer

Økonomiske og legale spørgsmål. Historie (herunder bog- og bibliotekshistorie).

Medlem af Forening for Boghaandværks hovedbestyrelse. Bestyrelsesmedlem i Dansk Bibliofil Klub. Medlem af og fhv. bestyrelsesmedlem for Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

Professor Bente Rosenbeck

Cand.mag., lic.phil. et dr.phil.
Født 1948.

Medlem af bestyrelsen fra 2009. Senest genvalgt 2019.
Medlemmet anses for uafhængigt.

Ansættelsesforhold

Professor emerita på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Særlige kompetencer

Kompetencer inden for historisk forskning, kønsforskning, ligestilling, videnskabshistorie og videnskabsteori.

Tidligere medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd 1998–2002 (herunder formand og medlem af publikationsudvalget). Medlem af bestyrelsen for Kvinfo 2004–2010. Medlem af bestyrelsen for Nikk 1995–1999. Medlem af bestyrelsen for Centrum for Danmarksstudier 2008–2011. Medlem af diverse evalueringsudvalg i Norge og Sverige. Medlem af eforatet på Kvinderegensen fra 2012, efor siden 2014. Medlem af redaktionen af Scandina 1996–2004. Medlem af advisary board for Kvinder, køn og forskning, Tidsskrift for kjønsforskning, Nora samt Gender and History. Medlem af task force for flere kvinder i forskning og ledelse siden 2008. Se også http://inss.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/131089.

Direktør Marianne Alenius

Cand.mag., ph.d.
Født 1948.

Medstifter og medlem af bestyrelsen for Museum Tusculanums Forlag siden stiftelsen i 1975. Senest genvalgt 2019.
Medlemmet anses ikke for uafhængigt.

Ansættelsesforhold

Adm. direktør, redaktionschef på Museum Tusculanums Forlag siden 1989.

Særlige kompetencer

Klassisk filologi, Nordens lærde kvinder, forlagsledelse, fundraising, Open Access og digital publicering.

Medlem af bestyrelsen for Copydan Tekst & Node (2005–). Medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (1989–). Næstformand for bestyrelsen for foreningen Universitetsforlagene i Danmark (2009–). Medlem af bestyrelsen for Dansk-Finsk Forening. Medlem af bestyrelsen for Danske Forlag (tidl. Forlæggerforeningen) 2000–2014. Formand for legatbestyrelsen for Læge Else Nicolaisens Legat for kvindelige akademikere (1989–). Medlem af Selskabet for Dansk Kulturhistorie (1994–). Suppleant og revisor i bestyrelsen for Selskabet for danske 1700-talsstudier (2000–). Observatør i styregruppen for open access-projektet H-print (2007–). Næstformand for bestyrelsen for AEUP – Association of European University Presses (2012–). Medlem af Saxo-Instituttets aftagerpanel, Græsk & Latin. Se også https://www.mtp.dk/staff.asp?id=3.

God fondsledelse

Den erhvervsdrivende fond Museum Tusculanums Forlag er omfattet af ”Anbefalingerne for god fondsledelse”, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside, godfondsledelse.dk. Læs, hvordan Den erhvervsdrivende fond Museum Tusculanums Forlag forholder sig til anbefalingerne her.

Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger