Juridiske betingelser

Ingen råd eller anbefalinger

Dette site giver ingen råd eller anbefalinger, og du bør ikke basere dine beslutninger eller handlinger på, hvad der fremgår af dette site.

Informationer gives som de er og forefindes

Informationerne på sitet gives som de er og forefindes og er tilgængelige, og MTF afgiver ingen indeståelser eller garantierklæringer, hverken direkte eller indirekte, for så vidt angår sitet, herunder nøjagtigheden, pålideligheden og tilgængeligheden for så vidt angår sitets indhold, samt om indholdet fremstår komplet, fejlfrit og i overensstemmelse med gældende lovgivning, eller om sitet eller serveren hvorpå den forefindes, er fri for vira og andre skadelige elementer. Ved at bruge sitet accepterer du risikoen for, at informationerne på sitet er ufuldstændige, unøjagtige eller ikke opfylder dine behov eller ønsker.

Ansvarsfraskrivelse

MTF eller andre parter involveret i sitets opsætning, produktion eller indhold er ikke ansvarlige for tab eller skader, herunder men ikke begrænset til tab opstået i forbindelse med din adgang eller manglende adgang til sitet, din tillid til de på sitet anførte informationer samt enhver anden manglende opfyldelse, fejl, undladelser, forstyrrelser, mangler, forsinkede transmissioner, computervirus og andre fejl mv. MTF fralægger sig således ethvert ansvar for ethvert tab eller skade.

Links til andre hjemmesider

Dette site indeholder links til andre sites. MTF er ikke ansvarlig for og har ingen kontrol over indholdet eller driften af sådanne sites og er ikke ansvarlig for tab eller skader opstået i forbindelse med deres indhold eller drift eller din anvendelse af de pågældende sites.

Ændringer

MTF forbeholder sig retten til at ændre, erstatte eller slette indholdet på sitet uden varsel, samt begrænse adgangen til eller stoppe distributionen af sitet på ethvert tidspunkt efter eget skøn.

Rettigheder

Ved brug af sitet anerkender og accepterer du, at indholdet på sitet tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på sitet, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.

Lovvalg

Din adgang til og brug af sitet og dets indhold er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, og du accepterer, at Københavns Byret er aftalt værneting for tvister. Værnetingsklausulen gælder dog ikke ved salg til forbrugere i Danmark.