Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 
Bookmark and Share      Nyhedsbrev   Print siden  

Hansen, Mogens Herman
Demokrati som styreform og som ideologi

2010, 419 s., indb
ISBN 978-87-635-3493-2Vejl. pris350 DKK  54 $  47 €  42 £
Onlinepris280 DKK  43 $  38 €  34 £

 Se udvalgte sider

 Indholdsfortegnelse

▼ Pressen skrev
▼ Din mening
▼ Kunder, som har købt denne titel, købte også

Fås også som e-publikation


Vi lever i et demokrati og diskuterer ustandseligt demokratiets status. Men demokrati er slet ikke en entydig størrelse. Der findes liberalt, konstitutionelt, republikanistisk, deliberativt, direkte og repræsentativt demokrati – for blot at nævne nogle varianter af demokratiet.

I Mogens Herman Hansens nye og store introduktion til det moderne demokrati beskrives og analyseres demokratiets mange former. Læseren tilbydes dermed en oplyst og rigt facetteret beskrivelse af demokratiet som styreform.

Men demokrati er jo ikke kun en styreform. Det er i høj grad også en ideologi. Som ideologi identificeres demokrati med frihed, lighed og menneskerettigheder. Bogen behandler derfor også disse begreber udførligt i relation til demokratiet og rejser i den forbindelse nogle fundamentale spørgsmål: Er det overhovedet muligt at forene frihed og lighed? Hvad, hvis de to facetter af demokratibegrebet kommer i konflikt med hinanden? Hvad er demokrati, hvis folkets flertal vil have dødsstraf, men dødsstraf er i strid med menneskerettighederne?

Endelig leverer Mogens Herman Hansen en helt opdateret gennemgang af demokratiets status i EU, hvor bl.a. indførelsen af Lissabontraktaten i december 2009 inddrages, samt et kapitel om demokrati og globalisering med et væld af eksempler fra Danmark, USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig.

Bogen baserer sig på forfatterens mangeårige forskning i såvel det antikke som det moderne demokrati.

Mogens Herman Hansen (f. 1940) er dr.phil. og lektor emeritus i oldgræsk ved SAXO-Instituttet, Københavns Universitet. Han er verdenskendt som specialist i demokratiet og dets historie og har udgivet adskillige bøger om emnet – blandt andre Demokrati som styreform og som ideologi (2010), der i november 2011 blev tildelt H.O. Lange-prisen, som gives for fremragende forskningsformidling.


 
Emneområde | Samfunds­videnskaberne og politik |
Emneord | Demokrati | Globalisering | Idehistorie | Ideologi | Nationalisme | Politisk filosofi |
Specifikt emneord | Borgerret | Borgerskab | Dødsstraf | EU | Immigration | Magt | Menneskerettigheder | Patriotisme | Retsorden | Valg | Valgret | Ytringsfrihed |
Sprog | Dansk |

Pressen skrev

"Det er en særlig bog, Mogens Herman Hansen har skrevet: Den er struktureret som et opslagsværk med kapitler om direkte demokrati, deliberativt demokrati, konstitutionelt demokrati, demokrati og EU osv. Kapitlerne resumerer suverænt brede stofområder og komplekse problematikker i klare og pædagogiske sætninger.
Mogens Herman Hansen behersker både det idehistoriske overblik og den empiriske afdækning af konkrete udviklingsforløb.
Som leksikalsk værk om demokratiopfattelser og demokratiske institutioner er Demokrati som styreform og ideologi forbilledlig. ... som værk betragtet er Demokrati som styreform og ideologi imponerende: Den bør blive en del af vores intellektuelle pakke til de næste generationer."
- Rune Lykkeberg, Information, 26. juni 2010.

"Dr. phil. og lektor i oldgræsk, Mogens Herman Hansen (født i 1940), har i et langt liv beskæftiget sig med at forklare demokratiets mange former og rod. Det giver både et stort overblik og en evne til at skære igennem og sortere de værste floskler om denne elskede styreform fra - samt evnen til at sige et par ubehagelige sandheder undervejs. ... En gennemgang af republikansk, deliberativt, liberalt, direkte og repræsentativt demokrati, gør (sammen med et aldeles fremragende register) bogen til et rimeligt autoritativt værk om emnet, og skønt mange af eksemplerne har nogle år på bagen, får man alligevel indtryk af, at disse forskellige tilgange stadig udgør grundelementerne i de dilemmaer, som denne, stadig uperfekte styreform kæmper med den dag i dag."
- Dennis Nørmark, Jyllands-Posten, 9. juli 2010.

"Udover at appellere til fagfolk og politikere er bogen skrevet med en bredere målgruppe for øje. Den vil også kunne finde anvendelse i undervisningen på gymnasieniveau. ...
En omfattende, velskrevet og forholdsvis letlæst introduktion til det moderne demokrati og dets forskellige udtryksformer som både politisk ideologi og sam­fundsmæssig styre- og livsform."
- Bent Kirk Kristensen, lektørudtalelse, DBC, uge 2010/28.

"Der er bøger, man er taknemlig for. De gør én klogere og inviterer til eftertanke. Sådan en bog er Mogens Herman Hansens oversigtsværk om demokrati som styreform og som ideologi. ... I sin nye bog magter Hansen at forene lærdom og tilgængelighed. Det er ganske enkelt imponerende at se, hvor ubesværet det sker. ... En af bogens styrker er, at den ikke tager demokratiske hurra-ord for givet, men går i clinch med dem. ... Hvert eneste af bogens mange kapitler brækker selvfølgeligheder op og udsætter dem for en brainstorm. Hvad er forholdet mellem frihed og lighed? Demokratiet og EU? Globalisering? Suverænitet? Marked? Menneskerettigheder? Og hvad betyder den offentlige mening? Der er god lektiehjælp til alle, der skal diskutere eller skrive om sagen - eller blot tænke over den. ... Hansen er vores fremmeste ekspert i demokrati, anerkent også i udlandet. At han ikke var selvskrevet medlem af regeringens demokratiudvalg for et par år siden er en fejl, der grænser til det uforståelige. Nu kan vi i stedet glæde os over, at den lille statskanon har fået en storebror. Det er ganske enkelt en kanon bog Hansen har bedrevet."
- Ole Thyssen, Weekendavisen, 23. juli 2010.

"Dette er en kommende grundbog på mange niveauer i undervisningssystemet. Samtidig er den imødekommende og letlæst, så den kan faktisk læses af enhver dansker, der interesserer sig for samfundet. ... Bogen forener en omfattende vidensmængde med principiel tænkning af høj klasse og udgør en slags essens af et langt forskerliv. ... Man kunne kalde det en slags systematisk leksikon over spændingsfeltet mellem demokrati og menneskerettigheder. De i alt 21 kapitler skrider med rolige skridt gennem det uoverskuelige landskab og sætter ting på plads. Det kan anbefales at sende sine politiske grundbegreber til rensning hos Hansen, for han definerer, ræsonnerer, eksemplificerer og konkluderer, så det er en lyst. ... Det er højaktuelt stof med en formidabel historisk og filosofisk horisont."
- Hans Gregersen, Nordjyske Stiftstidende, 4. august 2010.

"... denne udmærkede og meget tankevækkende bog ... Den fremstår som summen af et arbejdslivs systematiske arbejde med emnet, sikkert rundet af en oprindelig interesse for demokratiets rødder i det antikke Grækenland. ... Det, som bogen behandler, behandler den forbilledligt og under iagttagelse af de bedste standarder for faglig formidling ..."
- Henrik Jensen, Kristeligt Dagblad, 7. august 2010.

"... demokratiforskeren Mogens Herman Hansen unikke oversigtsværk. Og Mogens Herman Hansen, der er tilknyttet Københavns Universitet og faktisk har en baggrund i oldgræsk, er en utrolig belæst forsker, som virkelig har fod på demokratiets udviklingshistorie og som behersker teorierne om demokratiet. Og som samtidig er en eminent formidler af sit stof. Han har også det kritiske blik med sig, og der foretages lejlighedsvis afstikkere til aktuelle samfundsudviklinger og demokratidebatter."
- Leif Kajberg, Flensborg Avis, 25. august 2010.

"Ny bog om demokrati bør blive en klassiker
Som opslagsværk, som samlet oversigt, som studiebog: Mogens Herman Hansens bog er fremragende.
... med Mogens Herman Hansens nye bog, "Demokrati som styreform og som ideologi", har vi fået en ny klassiker, der ikke er til at komme uden om. Det, mange andre forfattere mislykkes med, er i den grad lykkedes for Mogens Herman Hansen: På én gang at skrive til specialister og til folk uden faglige forudsætninger. Lærere, der underviser i samfundsfag i folkeskolen og på læreruddannelsen, vil slide bogen op; men alle engagerede samfundsborgere vil kunne få glæde af den. Både som samlet værk og som opslagsbog. De enkelte afsnit kan læses selvstændigt, men bogen kan med stort udbytte også læses fra ende til anden. Noteapparatet efter hvert afsnit og det afsluttende sagsregister er fortræffeligt.
... Mogens Herman Hansen demonstrerer et stort ind- og overblik.
Forfatteren problematiserer og tager stilling ...
Han rejser relevante spørgsmål, peger på dilemmaer ..."
- Thorkild Thejsen, folkeskolen.dk

"Med denne bog foreligger nu en kanongod demokratikanon på dansk. Den ministeri­elle af slagsen kan dermed godt gå hjem og lægge sig. I den nye kanon bliver demokra­tibegrebets mange facetter både udviklet og analyseret på absolut højeste niveau - og man forfalder ikke kun til regeringspolitisk øn­sketænkning. ...

Bogens analyser er hverken abstrakte el­ler uforståelige, men nærværende, historisk perspektiverende, teoretisk velunderbyggede og med god inddragelse af eksempler. Med en sjælden grad af belæsthed, men fortalt i et ukompliceret sprog, bliver læseren ført ind i alle demokratiets kringelkroge - både som historiske kendsgerninger, filosofisk ideal, som praktisk politisk tænkning og som sam­fundsmæssig statslig styreform. Der træk­kes på kvalificeret måde tråde tilbage til de gamle grækere, gennem middelalderen og oplysningstiden til moderne politiske tæn­kere. Med sikker hånd holdes der både fast i fortid og i nutid - mellemregninger inklusiv. Demokratibegrebet bliver faktisk endevendt både forfra og bagfra. Fordele, ulemper og især paradokser bliver genstand for en grun­dig behandling. Der gives ingen lette svar i bogen, men analyserne er klare og ubesvæ­rede. Enhver med interesse for demokrati, bør kaste sig over denne bog. Der er ingen fagtek­niske forhindringer, og det er folkeoplysning af den gode slags. Den bør være grundbog alle de steder, hvor man beskæftiger sig med politik og demokrati - og den kan læses på mange niveauer. Og dem der ikke kan få nok, kan bare kaste sig over bogens meget omfat­tende litteratur- og notehenvisninger. Så er de beskæftigede sommeren over! ...

»Demokrati som styreform« er for tiden det bedste bud på en grundig gennemgang af de væsentligste elementer ved det mo­derne demokrati. På forståeligt dansk tages læseren ved hånden og guides på kvalificeret og kritisk vis gennem demokratiets mange fremtrædelsesformer, dets muligheder og dets udfordringer. Bogen er velegnet til både fordybelse og refleksion."
- Preben Etwil, Social politik, 4/2010.

"Det er en fascinerende og vedkommende bog, pædagogisk tilrettelagt og let at læse. En bog, der perspektiverer, og som man kan blive klogere af. Det gælder også de demokratisk valgte politikere.
- Erik Lindsø, Grænsen nr. 5, oktober 2010.

"Denne bog er skrevet af den største kender, vi har i Norden af det attiske demokrati,Mogens Herman Hansen. ... Mogens Herman Hansens strålende indsat i forskningen om den græske polis og i særdeleshed om det græske demokrati er en vigtig del af hans baggrund for dette fantastiske værk. Bogen er opdelt i 22 relativt korte kapitler, der udmærker sig ved, at de kan læses selvstændigt - jeg vil nu advare - læser man et kapitel, så går man automatisk videre til det næste. Bogen er skrevet på en måde, hvor man ganske glemmer, at det er politologi man læser. ... Det geniale ved bogen er, at den behandler både demokratiet som styrefonn og som ideologi, og begge dele behandles ud fra en kritisk tilgang til stoffet. Dette er bestemt ikke en hurra-bog for demokratiet -det er derimod en bog, der påpeger essentielle problemer i det vestlige demokrati. ... Bogen er skrevet af en lektor i oldgræsk ved Københavns Universitet - ikke af en politolog eller jurist. Det er måske det, der gør denne bog så fremragende - Mogens Herman Hansens udgangspunkt har været et andet, og det har givet anderledes og nye synsvinkler. Den er forfriskende, skrevet i et levende sprog, det er en bog, der fortjener at blive læst af mange, mange mennesker.
Det er en bog der kan anbefales - ikke mindst hvis man underviser i demokrati."
- Torben Svendrup, Antikkens Venner, nr. 92.

"Over 22 kapitler introduceres læseren til alle de mest centrale problemstillinger indenfor den moderne demokratitænkning. Og med et væld af gode eksempler demonstreres det, hvor mange-facetteret et begreb, vi har med at gøre. ...
Det er en god bog at få forstand af. Forfatteren øser af en stor viden efter et langt liv som forsker på Københavns Universitet. Sproget er krystalklart, lakonisk og stort set blottet for politisk korrekthed. Selvom nogle af kapitlerne er lidt "Ianghårede" at læse, har sigtet tydeligvis været at skrive en bog, der kunne læses af andre, end kollegerne i de videnskabelige indercirkler, som forfatteren færdes i til daglig. Det er prisværdigt. Ikke mindst for os socialdemokrater, for hvem kampen for demokratiet altid har været et kardinalpuokt.
Summa summarum: Har du mod på at give dig i kast med en klog bog, der tager dig ved hånden og viser dig rundt i demokratiets univers, så kan bogen varmt anbefales."
- Jakob Sloth Petersen, Kurer nr. 1, 2011.

"MHH har givet os en bragende god bog, præget af klassiske akademiske dyder som bred og dyb viden, omfattende sprogkundskaber, klar og afbalanceret argumentation og klar fremstilling. Bogen er et vidneshyrd om, at det lønner sig med mange års intens fordybelse i et emne, hvis man virkelig vil præstere noget værdifuldt ...
Det er i øvrigt inden for den her tilmålte plads slet ikke muligt at redegøre fuldstændigt for denne mangefacetterede bog, hvori mange og vigtige temaer væver sig ind og ud af hinanden. Det lader sig heller ikke gøre at tage alle de punkter op, som jeg fik lyst til at diskutere under læsningen. Men det er i sig selv en anbefaling af bogen, at den så stærkt animerer læseren til selv at tænke. ...
Bogen er velegnet til rolige og eftertænksomme selvstudier og kan samtidig anvendes til undervisning. Der er en del gentagelser, men det giver den fordel, at man lettere kan tage enkelte dele af bogen ud til undervisning, hvis man ikke har mulighed for at bruge den i sin fulde længde i et pensum. Bogen bør få et langt liv, for den er en oplagt nyklassiker. Du kan lige så godt læse den med det samme, du kommer alligevel til det før eller siden. Og du vil nok også vende tilbage til bogen mange gange."

- Tim Knudsen, Historisk Tidsskrift Bd. 110 (hft. 2), 2010.


"Mogens Herman Hansen har igen skrevet en vigtig bog om demokrati, som kun kan anbefales på det varmeste. Den er velskrevet og imponerende dokumenteret. Det er en fryd at blive vejledt i den omfattende litteratur, som han behersker ... Enhver med interesse for emnet kan i denne bog finde overblik og kilder til fortsatte studer."

- Palle Svensson, Historisk Tidsskrift, Bd. 115 (hft. 2), 12. april, 2016


Samtlige udgivelser på forlaget med -

Mogens Herman Hansen som redaktør

Hvad tales her om?
1996, ISBN 978-87-7289-415-7, hft
Aspects of Athenian Democracy
1990, ISBN 978-87-7289-115-6, hft

Mogens Herman Hansen som oversætter

Lysias' Taler
2011, ISBN 978-87-7289-399-0, hft

Mogens Herman Hansen som forfatter

The Athenian Ecclesia I
1983, ISBN 978-87-88073-52-2, hft
The Athenian Ecclesia I
1983, ISBN 978-87-88073-54-6, indb
The Athenian Ecclesia II
1989, ISBN 978-87-7289-058-6, hft
The Athenian Ecclesia II
1989, ISBN 978-87-7289-060-9, indb
Hvor ved vi det fra?
1991, ISBN 978-87-7289-130-9, hft
50 mytologiske limericks
1994, ISBN 978-87-7289-308-2, hft
The Triumph of Time
2002, ISBN 978-87-7289-826-1, hft
Politikerne og guldalderdemokratiet
1981, ISBN 978-87-7289-964-0, hft
Det athenske demokrati i det 4. århundrede f. Kr.
1985, ISBN 978-87-88073-93-5, hft
Polis
2004, ISBN 978-87-7289-992-3, hft
Nye mytologiske limericks
2005, ISBN 978-87-635-0208-5, hft
Det athenske demokrati - og vores
2005, ISBN 978-87-635-0342-6, hft
Kilder til demokratiets historie 1750-2000
2006, ISBN 978-87-635-0343-3, hft
Filologi og Humaniora
2008, ISBN 978-87-635-0610-6, hft
38 mytologiske limericks
2015, ISBN 978-87-635-4389-7, hft
Tidens triumf
2010, ISBN 978-87-635-3322-5, hft
Demokrati som styreform og som ideologi
2010, ISBN 978-87-635-3542-7, e-publikation
Mytologiske limericks og andre vers
2011, ISBN 978-87-635-3654-7, hft
Demokratiets historie fra oldtid til nutid
2012, ISBN 978-87-635-3895-4, indb
Reflections on Aristotle’s Politics
2013, ISBN 978-87-635-4062-9, hft
Antifons taler
1999, ISBN 978-87-635-4400-9, hft
 


Indlæg offentliggøres med navn og e-mail. Forlaget forbeholder sig ret til at redigere og udelade indlæg.


Kunder, som har købt denne titel, købte også

Demokratiets historie fra oldtid til nutid     Hansen, Mogens Herman
Demokratiets historie fra oldtid til nutid
2012

Kilder til demokratiets historie 1750-2000     Hansen, Mogens Herman
Kilder til demokratiets historie 1750-2000
2006

Tidens triumf     Hansen, Mogens Herman
Tidens triumf
2010

Dødsstraffens kulturhistorie     Floto, Inga
Dødsstraffens kulturhistorie
2001

Det athenske demokrati - og vores     Hansen, Mogens Herman
Det athenske demokrati - og vores
2005

Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger