Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 
Bookmark and Share      Nyhedsbrev   Print siden  

Christensen, Dan Ch.
Naturens tankelæser
En biografi om Hans Christian Ørsted

2009, 1210 s., indb
Rigt illustreret, 2 bind
ISBN 978-87-635-2524-4Vejl. pris498 DKK  76 $  67 €  60 £
Onlinepris398 DKK  61 $  54 €  48 £

 Se udvalgte sider

 Indholdsfortegnelse

▼ Pressen skrev
▼ Din mening
▼ Kunder, som har købt denne titel, købte også


Hans Christian Ørsted (1777-1851) fik betydning som videnskabsmand og tænker langt ud over Danmarks grænser og sin egen tid. Internationalt stod han i centrum af et netværk, der lagde grunden til den moderne fysiks verdensbillede. Men han var også en af den danske Guldalders ledende kulturpersonligheder og havde afgørende indflydelse inden for områder som æstetik, filosofi, pædagogik, politik og religion, bl.a. som redaktør, mangeårig sekretær i Videnskabernes Selskab og medstifter af og direktør for Polyteknisk Læreanstalt.

Naturens tankelæser er den første samlede skildring af H.C. Ørsteds liv og rigt facetterede værk, der ikke blot fører læseren ind i hans naturvidenskabelige univers, men også i et letforståeligt sprog fortæller historien om H.C. Ørsteds vej fra apotekersøn i Rudkøbing, til han allerede som ung student gjorde op med de etablerede naturvidenskabelige teorier og nåede frem til et nyt og dynamisk natursyn, der førte frem til hans banebrydende opdagelse af elektromagnetismen, som hans modstandere hævdede ikke kunne eksistere.

Læseren kommer også tæt på H.C. Ørsted som ægtefælle og far, hans hidtil hemmeligholdte forlovelseshistorie, Ørstedfamiliens dydsmønstre og sorte får og hans store hjælpsomhed over for yngre forskere og kunstnere, ikke mindst H.C. Andersen, hvis eventyr er gennemsyret af venskabet med ”Store Hans Christian”.

Bogen er baseret på et stort kildemateriale, bl.a. Ørsteds omfattende korrespondance med familie og kolleger, politiske forbindelser og samtidens store personligheder, og rummer mere end trehundrede illustrationer.

Dan Ch. Christensen (f. 1941), dr.phil, lektor i historie på RUC siden 1972. Cand.phil. i historie, Københavns Universitet 1970. Dr.phil. i 1996 på disputatsen Det Moderne Projekt. Teknik og Kultur i Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. Forfatter af talrige bøger og artikler af videnskabs-, teknologi- og idéhistorisk indhold samt bogen Skudt ned om syv RAF-piloters skæbne under Besættelsen.


 
Emneområde | Historie |
Emneord | Biografi | Idehistorie | Kulturhistorie | Naturvidenskab | Oplysningstiden | Romantikken | Videnskabshistorie |
Specifikt emneord | Dannelse | Dualisme | Familieliv | Guldalderen | Livsanskuelse | Positivisme | Videnskabsteori |
Verdensdel m.v. | Skandinavien |
Land | Danmark | Frankrig | Storbritannien | Tyskland |
Biograferet person | H.C. Andersen | Adam Oehlenschläger | J.W. Ritter | A.S. Ørsted | H.C. Ørsted |
Periode | 18. årh. | 19. årh. |
Sprog | Dansk |

Pressen skrev

"Dan Charly Christensens to bind om H.C. Ørsted er et imponerende værk, hvor alt vedrørende H.C. Ørsted - opvækst, familie, venner, studier, korrespondance, udlandsrejser, forskning m.m. - er refereret og dokumenteret så detaljeret, at man næsten fornemmer, at man går ved Ørsteds side igennem hele de velskrevne to bind. Vejen til Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 1820, som jo har haft større verdenshistorisk betydning end Columbus' opdagelse af Amerika, var kringlet og kroget, men et resultat af Ørsteds holistiske filosofi og menneskesyn, og Dan Charlys kulegravning af hele historien gør op med det meste af litteraturen om Ørsted - hvori man oftest beskriver ham som en heldig fysiker, men en naiv, romantisk filosof. Man har naturligvis ikke glemt, at Ørsted grundlagde DTU og indførte uddannelser i naturvidenskab på universitetet, men kun få har forstået, at hans mange initiativer udgør et væsentligt bidrag til Danmarks nuværende status i videnskabelig, kulturel, politisk og økonomisk henseende. Et uomgængeligt bidrag til vores nationale selvforståelse."
- David Favrholdt: "Holistisk fysiker" (Begrundelse for at nominere værket til Weekendavisens Litteraturpris 2009), Weekendavisen Bøger, 11. december 2009.

"Dan Charly Christensen har for nylig fuldført et utrolig flot to-binds værk om H.C. Ørsted på i alt 1209 sider. Der vil måske være nogle, der som jeg har læst al hidtidig litteratur om Ørsted og derfor ikke forventer at finde meget nyt i værket, men her må de tro om. Og hvis nogle på forhånd skulle være skræmt af værkets længde, kan jeg trøste dem med, at forfatteren skriver det smukkeste, letlæselige dansk, og at man på næsten hver anden side finder interessante og kuriøse ting, som man ikke har hørt før. ...
Det afgørende nye i Dan Charly Christensens bog er efter min mening, at han så at sige genforener H.C. Ørsted. Ørsted var meget påvirket af Kants filosofi, og i mange år før hans opdagelse af elektromagnetismen i 1820 havde han udviklet den filosofi, som vi finder i hans Ånden i naturen.
Han var bekendt med de mange undersøgelser over, om der var nogen forbindelse mellem elektricitet og magnetisme, men det lykkedes ikke for nogen at påvise nogen sammenhæng, og man var endt med Coulombs påstand, at der ikke var nogen. ... Men nu får vi en omhyggelig dokumentation for Ørsteds vej frem til den revolutionerende opdagelse, og det anbefales hermed alle, der underviser i videnskabshistorie og videnskabsteori, at læse, at den faktiske udvikling inden for grundforskningen ikke altid følger de skabeloner, som man præsenterer med Carnaps verifikationsmodel, Poppers falsifikationsmodel, Kuhns paradigmeskift, strukturalisme-modeller o.s.v. Bogen anbefales hermed også til de mange politikere og embedsmænd i ministerierne, der går ind for »fra forskning til faktura«-mantraet. ...
Christensens bog - Naturens Tankelæser som den jo hedder - er en fantastisk bog, et hovedværk i danmarkshistorien. Den er spændende, den er stofmættet, alt i den er veldokumenteret, og alt er vel fortalt. Man kommer rundt i en masse emner og tænkemåder. ...
Sådan vrimler det i værket med interessante detaljer, og intetsteds er der kedelige passager. Og der gøres op med mange myter, for eksempel den gængse, at Ørsteds opdagelse var lidt af en tilfældighed, og at man ikke anerkendte ham i Europa.
I bogen går man hele vejen så at sige ved Ørsteds side, og man følger ham så også på hans triumftog i Frankrig og England. Skulle jeg berette om alle temaer i bogen, ville min anmeldelse fylde mange sider. Så jeg slutter her med min allervarmeste anbefaling af det store værk."
- David Favrholdt, Weekendavisen Bøger, 18. december 2009.

"Bogen i 2 bind er for biografi-og historieinteresserede især inden for naturvi­denskab og filosofi. ... Sprogligt er bogen nemt forståelig. Den bygger på et omfattende dokumentationsmateriale ikke blot om Ørsted, men også om alt hvad han i sit liv kom i berøring med. ... De øvrige nyere biografier om Ørsted er langt fra så omfattende som nærværen­de bog ... De to digre bind må antages at kunne gøre det ud for værket om H.C. Ørsted og hans omgangskreds i lang tid fremover."
- Erik Nicolaisen Høy, DBC, uge 2009/51.

"Man bliver så glad, når man får en bog i hånden, og man allerede der kan mærke, at der venter en stor oplevelse. Bogens udseende og tyngde og layout gør en glad. Den gennemførte ide, der er på de to binds forsider med portrætter af H.C. Ørsted (1777-1851) og farvespektret fra Ørsted farvelære giver pant på en gedigen biografi, hvor der er kæret for detaljen, som når afsnit markeres af en magnetnål, uden at overblikket mister fokus. Og når man så begynder at læse, så indfries forventningerne til fulde. Denne bog er intet mindre end fremragende. ...

Dan Ch. Christensen skriver et sted, at Ørsteds forskning var drevet af kærlighed for ”uden selverkendelse og et følelsesmæssigt engagement kommer forskeren ingen vegne”. Christensen beviser det sandt, han kommer rigtig langt og meget længere end mange andre, der har beskæftiget sig med Ørsted og ikke mindst med et portræt af guldalderen herhjemme! Bogen er et sandt mesterværk, drevet af en engageret forsker, der også tør investerer sig selv undervejs, og som derfor ikke kan anbefales for meget."
- Troels Lauersen, kulturkapellet.dk
Anmeldelsen er også trykt i Nordjyske Stiftstidende, 10. januar 2010 (seks stjerner ud af seks mulige).

"... værket om ”Naturens tankelæser” er på alle måder en oplevelse, også for læsere, der ikke i forvejen er hjemme i det komplicerede begrebsapparat, der kendetegnede tidens naturvidenskab. ... Der er ... særdeles mange aspekter i skildringen af personen H.C. Ørsted og hans livsværk, der udfoldede sig i en periode præget af store dramaer i form af krige og politiske omvæltninger. Og med et intellektuelt persongalleri, også i Danmark, som man vel ikke siden har set magen til. Det folder sig alt sammen ud i Dan Ch. Christensens store biografi, og den velskrevne tekst er suppleret med et overdådigt illustrationsmateriale, der ikke mindst rummer portrætter af stort set alle de omtalte personer, selvfølgelig ikke mindst H.C. Ørsted selv – fra Eckersbergs portræt af videnskabsmanden på karrierens højdepunkt i begyndelsen af 1820erne, til den ældre Ørsted, der lidt ængstelig har stillet op til et af de nye daguerreotypier. Biografien om H.C. Ørsted kan anbefales på det varmeste."
- Poul Ulrich Jensen, historie-online.dk

"Jeg vil så meget, jeg kan,« sagde 73-årige H. C. Ørsted til sin kone den novemberdag i 1850, han fejrede sit 50 års-jubilæum som universitetslærer og tog imod gæster og gratulanter fra tidlig morgen til sen aften. ... »Jeg vil så meget, jeg kan« kunne også være en indgangsbøn til den eventyrlige historie om Hans Christian Ørsteds liv og værk. Replikken såvel som dens ramme og scene står som en lysende afslutning på dr. phil. Dan Charly Christensens biografiske mammutværk »Naturens tankelæser«. To bogbind á 600 sider, der er lige så tunge og uhåndterlige som kvadersten, men i deres sammentrængte viden vil magnetisere enhver læser med veneration for dansk videnskabshistorie. Målt på værkets ydre og indre størrelse er det evident, at biografiens forfatter, der til daglig underviser i historie på RUC, også har villet så meget, han overhovedet kunne med »Naturens tankelæser«.

... »Naturens tankelæser« [vil] mange år frem i tiden stå som det ultimative opslagsværk, når man skal søge forklaringer og sammenhænge i H. C. Ørsteds videnskabelige værk. ... Især når man via Dan Ch. Christensens biografi får forbundet Ørsteds naturvidenskabelige fortjenester med hans æstetiske, filosofiske og religiøse forfatterskab. Her ligger guldet i »Naturens tankelæser«. I værkets samlende afdækning af et sjældent begavet og vidtfavnende menneskes værk. En mand, der hele tiden ville så meget, han kunne - og nåede ikke så lidt."
- Jens Andersen, Berlingske Tidende, 8. januar 2010.

"Ørsted er en af de vigtigste historiske bogudgivelser i årevis. Måske ikke en bestseller, men det digre værk giver ikke alene ny viden om den store fysiker, der er også tale om en velargumenteret nytolkning af dansk åndsliv i det 19. århundrede. Samtidig får vi Ørsted placeret, hvor han hører til. ...
SOM BIOGRAFI og videnskabshistorie er det er værk på meget højt niveau med langt flere aspekter, end det er muligt at komme ind på her. ... Det er en usædvanlig facetteret bog, hvor filosofiske, naturvidenskabelige, litterære og kunstneriske ideer og fænomener sættes ind i et sammenhægende og forståeligt mønster. Vigtig er også beskrivelsen af Ørsted som forskningsorganisator og omformningen af det akademiske miljø."
- Steffen Heiberg, Politiken, 9. januar 2010.

"Dan Ch. Christensen har skrevet en utrolig flot bog om Ørsted ... [og] tager læserne med på mange sidespor i sin fortælling. Men det gør blot bogen bedre – for den bliver derved ikke kun en beretning om Hans Christian Ørsted, men også en fascinerende historie om hele perioden fra slutningen af 1700- tallet til 1800-tallet.
Sproget er flydende og elegant, trykfejl er stort set ikke eksisterende. Bogen er utroligt flot illustreret. Papir og tryk er lækkert. Som læser bliver man taget godt i mod og sikkert ført fra begyndelse til ende.
”Naturens tankelæser” får min allerstørste anbefaling."
- Jens Ramskov, Ingeniøren ing.dk

"Endelig! Det var min første tanke, da jeg modtog Dan Charly Christensens sværvægter af en biografi om Hans Christian Ørsted. To vældige og flot illustrerede bind på i alt 1210 sider.
Endelig. For hvorfor kommer der først nu en biografi, som fører denne mærkelige og betydningsfulde mand i dansk og international videnskab og åndsliv fuldt og helt frem i tiden? ...
Naturens tankelæser (hvilken rammende titel!) er en klassisk biografi, der har det hele med. Det vil være forkert at sige, at værket er letlæst. Men det smukke og lærde sprog er guf for enhver med en vis forhåndsinteresse og indsigt. Det er tydeligt, at her er en forfatter, der ikke bare er ualmindelig godt inde i stoffet, men nærmest er ét med Ørsteds liv, tanker og kolossale netværk af personligheder i ind- og udland. Læseren får derved et fantastisk indblik i periodens kulturliv i Europa. ...
Naturens tankelæser er en yderst nødvendig og vigtig biografi. Med sin dybde og sit vel rigelige omfang er den ret krævende at læse. Men det rører ikke ved, at den er spækket med viden og vigtige detaljer, der giver et forrygende indblik i epoken, hvor Europa bevægede sig fra oplysningstiden over romantikken og frem til moderniteten. At Ørsted var en kæmpe i hele denne forandring, kan der ikke længere herske tvivl om. Og i forhold til vor tids religionsdebat, værdidebat, miljødebat og politiske debat om eksperter kontra folkelighed har Ørsteds tanker en masse at sige os.
Jo, forfatteren har ret: Biografien rummer faktisk en opbyggelig historie. Med Naturens tankelæser har Dan Charly Christensen kastet et blændende nyt lys over Ørsted. Biografien fremstiller med stor overbevisning et billede af Ørsted som en ualmindelig helstøbt og givende forsker, tænker og brobygger.
Han var alt andet end en vildfaren, romantisk sværmer."
Billedtekst:
"Biografien om H.C. Ørsted er rigt illustreret og giver på alle måder læseren lyst til at lære mere om dette sammensatte menneske med stor betydning for dansk naturvidenskab og åndsliv. Både som ung og som ældre påvirkede Ørsted sin samtid - op til i dag, hvor han fortsat er aktuel."
- Michael Stoltze, Kristeligt Dagblad, 10. februar 2010.

"Med en usædvanlig grundighed gennemgår forfatteren også alle de sidevinkler, der er på historien om Ørsted. Således gives der en klar og forståelig gennemgang af hovedtrækkene i Kants filosofi, fordi Ørsteds videnskabelige arbejde tog sit udgangspunkt i Kant. ...
"Naturens tankelæser", som titlen lyder på Dan Ch. Christensens biografi er fyldig og læseværdig. Der er mange detaljer også af lokal interesse. Således var Ørsted-familien på nippet til at ende som apotekerfamilie på Elefantapoteket i Holbæk og ikke på apoteket i Rudkøbing. En anden lokal kuriositet er, at Ørsteds datter Anna Dorothea Marie gennem giftemålet med sognepræst Niels Søren Peter Hasle blev præstekone i Odsherred. ...
Der er bredde i værket, og man kan ikke undgå at blive klogere af at læse det ...
- Mogens Flyvholm, Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad, 10. februar 2010.

"[F]orfatteren, Dan Ch. Christensen, beskriver ikke blot Ørsteds liv. Han formår samtidig at give et detaljeret og levende billede af Ørsteds samtid. Man føler næsten, at man kigger Ørsted over skulderen, når man eksempelvis er med på gåture i det gamle København. Bogens detalje­rigdom og sprudlende sprog gør den lang, men samtidig fængende og læse­værdig. ...
Ørsted beskrives som en frygtind­gydende ambitiøs, entreprenant og original skikkelse i dansk forskning og kulturliv. Det samme gælder bio­grafien: Den er et frygtindgydende ambitiøst, entreprenant og originalt bidrag til dansk forskning og kultur­liv. Den er et hovedværk, som alle Ørstedforskere i fremtiden må for­holde sig til."
- Jan Tapdrup, Dynamo (DTU) nr. 20, 2010.

"Dette er ikke en bog, man læser. Det gør man også, men på en særlig måde, for den er snarere et stort hus fuldt af overraskende liv, et pragtfuldt palæ, man flytter ind i og ledes benovet igennem – fra de storslåede sale, de små, intime værelser til de eksklusive gemakker. Og de er lige så mange som de adresser, H.C. Ørsted flyttede rundt mellem i København i første halvdel af det 19. århundrede. ...
Om denne mand, hans liv og levnedsløb, hans åndelige udvikling og videnskabelige opdagelser, hans filosofiske anskuelser og hans centrale placering i samtiden handler Dan Ch. Christensens store biografi, som er meget mere end blot en biografi om en stor mand.
Den er en topografi over hele det åndelige landskab i Danmark i Guldalderen og skildrer med Ørsted som den naturlige autoritet og hovedperson både det videnskabelige og litterære miljø og giver levende signalementer af tidens mest betydningsfulde personer på alle felter:
Den flyvske Oehlenschläger, den unge og siden modne, men kejtede H.C. Andersen, den sværmeriske Jens Baggesen, som han ikke var meget for, Grundtvig, hvis firkantede væsen var Ørsted inderligt imod, enevældens kirkefyrste, biskop Mynster, det nærmeste, vi her i landeter kommet en kardinal. ...
En af Dan Ch. Christensens fortjenester er, at han elsker at fortælle og derfor giver sig tid, f.eks. til et fascinerende portræt af den tyske fysiker J.W. Ritter, en genialsk fantast, lidt af en Georg Gearløs-type, altid ludfattig, fysisk og menneskeligt forkommen, men med en næsten vulkansk energi, som betog Ørsted.
Fantastisk er også historien om en af Ørsteds assistenters groteske mellemværende med militæret. Den har ikke meget med sagen at gøre, men er netop fantastisk. Derfor får vi den – foruden grundige, indsigtsfulde redegørelser for Ørsteds eksperimenter og forsøgsopstillinger.
Således står værket monumentalt som udtryk for det allersmukkeste i dansk humanistisk tradition.
Den slags bøger et sjældne nu om dage, men her er den – tilmed pragtfuldt illustreret! Tag og læs!"
- Johs. H Christensen, Jyllands-Posten, 6. april, 2010.

"Jeg vil gerne lykønske forfatteren med hans ualmindeligt velskrevne og overdådigt og smukt illustrerede (og billige) bog, der allerede pryder mange danske hjem. Med utilsløret kærlighed til emnet og overlegent indblik og indlevelse i tiden giver Christensen et uovertruffent portræt af Ørsted, dvs. hans liv både privat og videnskabeligt inkl. det omfattende og farverige persongalleri, som Ørsted havde berøring med både i København og ude i Europa, samt alle de steder han færdedes og boede. Dertil kommer alle de emner Ørsted beskæftigede sig med, såsom fysik, kemi, filosofi, teknologi, litteratur, æstetik, kunst og religion, og alle de administrative sager han tog sig af både som mangeårig sekretær i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, som professor og rektor ved universitetet og ikke mindst i sin egen husholdning. Jeg vil betegne bogen som et sandt overflødighedshorn i den sammenhæng. Jeg vil endda gå så langt som til at sige, at ingen andre end Dan Charly Christensen er i stand til at skrive et så omfattende værk om Ørsted. Christensen har hermed formået, som den første, at forene alle Ørsteds sider, videnskabsmanden, universitetslæreren, organisatoren, kunstner-mæcenen, og ikke mindst manden helt privat som far, ægtemand, søn og bror i én, helt i overensstem­melse med Ørsteds egen livsfilosofi og selvopfattelse. Der ligger omfattende arkivstudier bag bogen, som bringer flere nye sider frem om manden. For første gang omtales f.eks. Ørsteds forlovede i hans unge år, Sophie Probsthein. Ud over at sprede oplysning blandt folk med almindelig interesse for videnskabens og Guldal­derens historie, vil bogen blive det sted, hvor man som forsker i første omgang vil søge oplysninger om de sider af Ørsted, man ikke selv har nok kendskab til. F.eks. vil undertegnede gøre brug af den, når det gælder Ørsteds forhold til enevælden og den fremvoksende europæiske nationalisme, smædekampagnen mod Grundtvig, det tætte samarbejde mellem de to Ørsted-brødre og meget andet."
- Anja Skaar Jacpbsen, Kvant nr. 2, 2010.

"Bøgerne er let læselige og er efter min mening ikke blot for interesserede i fysik og kemi, men tillige for alle »kvalificerede lystlæsere«. De er uden tvivl det vigtigste materiale, der er udkommet om H.C. Ørsted og hans tid på dansk. Det illustrative materiale er stort og flot. De to bind bør stå på skolernes biblioteker - og det gør de allerede på min skoles og de vil helt sikkert kunne finde anvendelse til SRP, SSO, AT og de andre spændende ting, som i dag er en del af vores dagligdag."
- Børge Riis Laarsen, Gymnasieskolen, 26. august 2010.

"... historians of science and culture are here presented with an eminently rich biographical study of Ørsted which combines scholarship with readability. It is a work which for decades will remain the biography of Ørsted. I warmly recommend the two volumes to those who can read Danish and hope that an English translation will appear in the not too distant future."
- Helge Krag, Centaurus, vol. 52, issue 3.

"Værket er let læselig og er efter min mening ikke blot for interesserede i fysik og kemi, men tillige for alle ”kvalificerede lystlæsere”. De er uden tvivl det vigtigste materiale, der er udkommet om H.C. Ørsted og hans tid på dansk. Det illustrative materiale er stort og flot."
- Børge Riis Larsen, Årbog for Uddannelseshistorie 2010.

"... en mesterlig biografi om Ørsted ...
Jeg vil gerne lykønske forfatteren med hans ualmindeligt velskrevne og overdådigt og smukt illustrerede (og billige) bog, der allerede pryder mange danske hjem. Med utilsløret kærlighed til emnet og overlegent indblik og indlevelse i tiden giver Christensen et uovertruffent portræt af Ørsted ...
Ud over at sprede oplysning blandt folk med almindelig interesse for videnskabens og Guldalderens historie, vil bogen blive det sted, hvor man som forsker i første omgang vil søge oplysninger om de sider af Ørsted, man ikke selv har nok kendskab til."
- Anja Skaar Jacobsen, Slagmark nr. 58, 2010.

"2009 var Darwin-industriens glansår, men her i Danmark var årets videnskabshistoriske højdepunkt uden tvivl Dan Ch. Christensens (DCC) store biografi om Hans Christian Ørsted (1777-1851). ... den første samlede biografi udarbejdet på kildekritisk grundlag. DCC har gravet nye kilder frem i danske og udenlandske arkiver. ... godt håndværk og et solidt bidrag til videnskabshistorien.
DCC sprutter af fortælleglæde ... benytter tekstuelle virkemidler til at holde spændingen oppe ... Teksten er gennemarbejdet, velstruktureret, og korrekturlæserne har gjort et beundringsværdigt arbejde, hvilket efterhånden hører til sjældenhederne. Billedmaterialet er overdådigt, og hele værket trykt i farve. Ved køb af dette overflødighedshorn bør man sende en taknemmelig tanke til de fonde, der med rundhåndede bidrag har gjort det muligt at holde prisen under en plovmand. ...
Hvad det historiske og biografiske angår, vil DCC's fremstilling utvivlsomt for fremtiden være det autoritative værk ..."
- Henrik Knudsen, 1066 - Tidsskrift for historie, Nr. 2, 2011.

"Det er nemlig en helt særlig fornøjelse at læse den lange biografi i to bind på godt 1.200 sider. Værket er rigt på illustrationer og er også en æstetisk fornøjelse ...
Bøgerne indeholder et rigt noteværktøj, og de mange flotte illustrationer er også dokumenteret. Alt i alt en imponerende og nyttig bog af Dan Ch. Christensen, der bør læses af alle, der mener noget i den aktuelle debat om naturvidenskaberne i uddannelsessystemet."
- Per B. Christensen, danske kommuner, Nr. 13, 2016.
 


Indlæg offentliggøres med navn og e-mail. Forlaget forbeholder sig ret til at redigere og udelade indlæg.


Kunder, som har købt denne titel, købte også

Demokratiets historie fra oldtid til nutid     Hansen, Mogens Herman
Demokratiets historie fra oldtid til nutid
2012

Tidens triumf     Hansen, Mogens Herman
Tidens triumf
2010

Demokrati som styreform og som ideologi     Hansen, Mogens Herman
Demokrati som styreform og som ideologi
2010

Tegn, symbol, tolkning     Liepe, Lena, Gunnar Danbolt & Henrik Laugerud (red.)
Tegn, symbol, tolkning
2003

Latinskolens dannelse     Jensen, Kristian
Latinskolens dannelse
1982

Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger