Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 
Bookmark and Share      Nyhedsbrev   Print siden  

Andersen, Peter B., Curt Dahlgren, Steffen Johannessen & Jonas Otterbeck (red.)
Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige

2006, 389 s., hft.
Særnummer af tidsskriftet CHAOS
ISBN 978-87-635-0431-7Vejl. pris248 DKK  38 $  33 €  30 £
Onlinepris198 DKK  30 $  27 €  24 £

 Se udvalgte sider

 IndholdsfortegnelseSøg direkte i bogen her

▼ Pressen skrev
▼ Din mening
▼ Kunder, som har købt denne titel, købte også

Fås også som e-publikation


I bogen ses integration oppefra - som en opgave for de to stater, Danmark og Sverige. Det er de offentlige, nationale undervisningssystemer, der forener befolkningerne, og bogens ærinde er først og fremmest at give rum for at overveje, hvordan religionsundervisningen kan medvirke til, at eleverne bliver gode demokrater. Denne linje følges i den danske kristendoms- og religionsundervisning fra Kvalitetsudviklingsprojektet i 1994 til Fælles Mål i 2004. Også undervisningen i gymnasieskolen bliver behandlet, og der gøres rede for religionsundervisningens frihedsgrader, idet opmærksomheden især rettes mod religiøse friskoler i Danmark og Sverige.

En lang række forskere og skolefolk mødes i bogen for at give et systematisk overblik over religionernes status i Europa i almindelighed og Danmark og Sverige i særdeleshed. Det er engagerede folk med forskellige agendaer, og billedet tegner sig yderligere broget på grund af kirkernes forskellige stilling i Danmark og Sverige.

Bogen rejser tillige en række spørgsmål: Hvorledes kan man i Øresundsregionen, som i stigende grad er et flerreligiøst område, gennem skolevæsenet fremme integrationsprocessen og sikre ligeværdighed mellem livstolkninger og religiøse værdier? Hvordan kan religionsundervisningen i Sverige og Danmark bidrage til den gensidige forståelse og respekt mellem tilhængere af forskellig tro? Bør faget kristendomskundskab i den danske folkeskole med dette for øje skifte navn til »religion«?

Bogens 19 bidrag stiller skarpt på disse spørgsmål og vil være velegnet til temalæsninger ved universiteter og læreruddannelser og vil være en nyttig opslagsbog for elever på gymnasier og voksenuddannelsescentre.

Bidragene er skrevet af både danske og svenske forskere og udkommer som et særnummer af tidsskriftet CHAOS (ISSN 0108 4453).

Bidragydere:
Jonas Alwall, teol dr i religionssociologi vid Lunds universitet och prefekt för Institutionen för socialt arbete. Sköndalsinstitutet, Ersta Sköndal högskola, Herbert Widmans väg 12, S-128 85 Sköndal.

Peter Birkelund Andersen, mag.art., ph.d., lektor ved Københavns Universitet, Institut for tværkulturelle og regionale studier – sprog, religion og samfund, Afdeling for Religionshistorie, Leifsgade 33, DK-2300 København S.

Per Bregengaard, cand.mag., uddannelses- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Rådhuset, DK-1599 København V. Mette Buchardt, cand.theol., ph.d.-studerende ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, Njalsgade 80, 2300 København S.

Lisbet Christoffersen, cand.jur., ph.d., lektor i samfundsvidenskab med særligt henblik på offentlig ret. Forskningskoordinator for Københavns Universitets satsningsområde »Religion i det 21. århundrede «. Roskilde Universitetscenter, Institut VIII, bygning 25.1, postboks 260, DK-4000 Roskilde.

Curt Dahlgren, teol dr, professor ved Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Allhelgona Kyrkogata 8, S-223 62 Lund.

Signe Frederiksen, cand.mag., United Nations Development Programme (UNDP), Addis Abeba, Etiopien.

Asger Hermansen, Undervisningsministeriets fagkonsulent for faget kristendomskundskab i den danske folkeskole, Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Kontor for folkeskolen, Frederiksholms Kanal 26, DK-1220 København K.

Tim Jensen, mag.art. i religionshistorie, lektor ved Syddansk Universitet, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Campusvej 55, DK-5230 Odense M.

Steffen Johannessen, cand.theol., tidl. lektor ved Danmarks Lærerhøjskole og Danmarks Pædagogiske Universitet. Privat: Tikøbvej 11 B, DK-3060 Espergærde.

Mogens Krabek, skoleleder, Bordings Friskole, Øster Søgade 86- 88, DK-2100 København Ø.

Rune Larsson, teol dr, tidl. lektor ved Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap. Privat: Furugatan 16, S-234 41 Lomma.

Carin Laudrup, cand.mag., ekstern lektor ved Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier – sprog, religion og samfund, Afdeling for Religionshistorie, Leifsgade 33, DK-2300 København S.

Finn Madsen, cand.phil., ph.d. Privat: Østrigsgade 30, 1. sal th., DK-2300 København S.

Jonas Otterbeck, fil dr, universitetslektor ved Malmö högskola, Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER), Citadellsvägen 9, S-205 06 Malmö.

Niels Reeh, cand.mag., ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier – sprog, religion og samfund, Afdeling for Religionshistorie, Leifsgade 33, DK-2300 København S.

Knud Rendtorff, cand.theol., lektor ved Syddansk Universitet, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Campusvej 55, DK-5230 Odense M.

Gunilla Selander, fil mag, tidl. universitetsadjunkt ved Malmö Lärarhögskola. Privat: V. Häggviksvägen 17, S-236 32 Höllviken.

Tallat Shakoor, cand.mag., ekstern lektor, Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier – sprog, religion og samfund, Afdeling for Religionshistorie, Leifsgade 33, DK- 2300 København S.

Jørgen Stenbæk, cand.theol., tidl. lektor ved Aarhus Universitet, Det Teologiske Fakultet. Privat: Frederikshaldvej 28, DK-8300 Odder.

Boel Westerberg, Fil Mag & Teol Lic, universitetslektor i religionskunskap ved Malmö högskola, Lärarutbildningen, Nordenskiöldsgatan 10, S-205 06 Malmö

 
Emneområde | Religion og teologi | Undervisningsmidler og pædagogik |
Emneord | Folkeskolen | Gymnasieskolen | Islam | Kristendom | Pædagogik |
Specifikt emneord | Integration | Multikulturalisme |
Land | Danmark | Sverige |
Periode | 20. årh. | 21. årh. |
Sprog | Dansk |

Pressen skrev

"En spændende belysning af, hvorledes de to nabolande på forskellig måde har taklet forholdet mellem stat og kirke og af de fremtidige udviklingsmuligheder. [...] Den henvender sig primært til undervisningsforløb på de højere læreanstalter, men kan bruges til opgaver af gymnasieelever og læses af alle med viden om og interesse for emnet."
- Kirsten Katholm, Lektørudtalelse, DBC

"Det er et sprængvigtigt og interessant emne: Det kristent-muslimske religionsmøde, det dansk-svenske kulturmøde og de politiske kampe om dannelse og national identitet. På én gang. Hele fire redaktører - to svenske og to danske - har da også medvirket til at servere denne fyldige udgivelse."
- Morten Mikkelsen, Kristeligt Dagblad, 29-8-2007.

"Efter at lærebogssystemet "Os og kristendom" kom i mediernes søgelys, er der kommet et øget fo­kus på, hvordan skolebøger er med til at opretholde skellet mellem "os" og "dem", og på faget kristendomskundskabs betydning for integrationen af indvandrere og flygtninge. Til at blive klogere på alt dette og meget mere er der udgivet en meget interessant og lærd antologi, der beskæftiger sig indgående med forholdet mellem stat og trossamfund.
Her behandles de muligheder, der er for at få religionsundervisningen til at opbygge en gensidig forståelse af og respekt for tilhængere af forskellige trosretninger. I den forbindelse diskuteres det, om faget kris­tendomskundskab ikke burde hedde religion, således at vi helt kan kom­me af med fritagelsesparagraffen. Ser man på fagets formål, er det tydeligt, at faget er med til at give eleverne en forståelse af egen og andre kulturer. Og med hensyn til de fritagne børn ses det, at det blot er 2 procent af de tosprogede elever, der er blevet fritaget for undervisningen. Så det vil blot være en forms­sag at fjerne denne meget uheldige paragraf.
Der agiteres for, at alle børn - også de etnisk danske, der bor på steder, hvor der ikke er ret mange indvandrere - har brug for interkulturel pædagogik i skolen, fordi denne er med til at forene et samfund, der bliver mere og mere polariseret.
Bogen indeholder mange gode bidrag af faglige eksperter fra både Danmark og Sverige. Jeg vil anbefale, at den bliver obligatorisk læsning på lærerseminarierne i forbindelse med fagene skolen i samfundet, kristendomskundskab/livs-
oplysning og dansk som andetsprog. Desuden bør bogen læses af de danske politikere, der her får en faglig, solid indsigt i, hvordan religionsundervisningen har betydning for en positiv integration."
- Heidi Friborg Christophersen, Folkeskolen, 3-5-2007.

"Som blivande gymnasielärare i religionskunskap och filosofi har jag funnit boken som helhet synnerligen intressant och lärorik. I ljuset av vad som hänt under de senaste fyra åren är boken dessutom väsentlig läsning för alla som är intresserade av religionens roll i det moderna samhället och särskilt viktig för att förstå skillnaden mellan förhållandena i Danmark och Sverige."
- Stefan Andersson, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2/2007.
Samtlige udgivelser på forlaget med -

Peter B. Andersen som redaktør

Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige
2006, ISBN 978-87-635-0525-3, e-publikation
 

Curt Dahlgren som redaktør

Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige
2006, ISBN 978-87-635-0525-3, e-publikation
 

Steffen Johannessen som redaktør

Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige
2006, ISBN 978-87-635-0525-3, e-publikation
 

Jonas Otterbeck som redaktør

Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige
2006, ISBN 978-87-635-0525-3, e-publikation
 


Indlæg offentliggøres med navn og e-mail. Forlaget forbeholder sig ret til at redigere og udelade indlæg.


Kunder, som har købt denne titel, købte også

CHAOS 48     Schönbeck, Oluf, Mikael Aktor, Olle Qvarnström, Bjørn Ola Tafjord & Mikael Rothstein (red.)
CHAOS 48
2008

CHAOS 2     Alkjær, Bo, Jens Dybkjær Larsen, Lene Skovgaard Petersen, Jørgen Podemann Sørensen, Tim Jensen, Tove Tybjerg & Erik Reenberg Sand (red.)
CHAOS 2
1983

CHAOS 1     Alkjær, Bo, Jens Dybkjær Larsen, Lene Skovgaard Petersen, Pia Skogemann, Jørgen Podemann Sørensen, Tim Jensen & Erik Reenberg Sand (red.)
CHAOS 1
1982

Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger