Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 
Nyhedsbrev   Print siden   

Huggler, Jørgen
Hegels skeptiske vej til den absolutte viden
En analyse af Phänomenologie des Geistes

1999, 363 s., indb
Disputats
ISBN 978-87-7289-528-4



Vejl. pris298 DKK  46 $  40 €  36 £
Onlinepris238 DKK  36 $  32 €  29 £

▼ Din mening
▼ Kunder, som har købt denne titel, købte også

G.W.F. Hegels Phänomenologie des Geistes fra 1807 hører til blandt de mest interessante og imponerende enkeltbidrag til filosofien nogensinde. Hegel selv kaldte den for 'en vej', der skulle føre læseren frem til en sammenhængende - kritisk - forståelse af datidens vigtigste politiske, litterære, religiøse og filosofiske tanker og tilværelsestolkninger.

I denne filosofihistoriske afhandling giver Jørgen Huggler en nøgle til dette hovedværk, og fremhæver det paradoksale i at Hegel ville gå kritisk og skeptisk til værks, men alligevel nå frem til en absolut, uomstødelig filosofisk opfattelse. Som Huggler viser, var det imidlertid netop denne intensive brug af skeptiske argumentationstyper parret med en raffineret sammenfatning, der gjorde det muligt for Hegel at frigøre sig fra sine filosofiske forgængeres mere lukkede tankebygninger. På den måde kunne han inddrage et stof, der strækker sig fra græske tragedier til den samtidige tyske romantik, samtidig med at han på en hel ny måde kunne videreføre og forsvare den tyske idealistiske filosofi, som Kant havde lagt grunden til. Bag Hegels mægtige udvalg af stof, der også spænder fra Luthersk kristendom til den franske revolution, lå utvivlsomt en tidstypisk vision om et harmonisk samfund. Men som Huggler påviser, holder Hegel hele tiden fast ved en principiel - og udogmatisk - undersøgelse af forskellige opfattelser af rationaliteten og af dens sammenhæng med bestemte tanker om bevidsthed og virkelighed. Hegel sammenfattede tilsidst disse forestillinger som fremtrædelser af begrebet "ånd" - heraf titlen på hans bog.

Afhandlingen knytter an til til en række nyere tendenser indenfor den internationale Hegelforskning, repræsenteret ved navne Pierre-Jean Labarrière, Klaus Düsing, Michael Forster og Ulrich Claesges, og er den første af sin art på dansk i mange år.

English
G.W.F. Hegel's Phänomenologie des Geistes (Phenomenology of Spirit) from 1807 is among the most interesting and impressive individual contributions to philosophy ever. Hegel himself called it a 'path' that was to lead the reader towards a coherent - critical - understanding of the most important political, literary, religious and philosophical thoughts and interpretations of existence of that time.

In this dissertation on philosophical history, Jørgen Huggler provides a key for this principal work and emphasizes the paradox that Hegel wanted to proceed critically and sceptically and still arrive at an absolute, irrefutable philosophical interpretation. As Huggler illustrates, however, it was exactly this intensive use of types of sceptical arguments combined with a sophisticated summary which made it possible for Hegel to liberate himself from the more closed trains of thought of his philosophical predecessors. Thus he could include materials covering a wide field from the Greek tragedies to contemporary German Romanticism while at the same time, in a completely different way, he could defend and continue the German ideological philosophy of which Kant had laid the foundations. Behind Hegel's huge selection of material which also covers a wide field from Lutheran christianity to the French Revolution, there was undoubtedly a vision, as was characteristic of the time, of a harmonious community. But as Huggler demonstrates, Hegel continues to hold on to a principled - and undogmatic - examination of various interpretations of rationality and its context with particular ideas on awareness and reality. Lastly, Hegel summarized these ideas as appearances of the concept "spirit" - hence the title of his book.

The dissertation is linked with a number of new tendencies within international Hegel Research, represented by the names Pierre-Jean Labarriére, Klaus Düsing, Michael Forster and Ulrich Claesges, and is the first of its kind in Danish in many years.

 
Emneområde | Filosofi og psykologi |
Emneord | Filosofihistorie |
Specifikt emneord | Bevidsthed | Skepticisme |
Biograferet person | G.W.F. Hegel |
Sprog | Dansk |

Indhold

Pressen skrev


Samtlige udgivelser på forlaget med -

Jørgen Huggler som redaktør

Danish Yearbook of Philosophy 46
2013, ISBN 978-87-635-4165-7, hft
 


Indlæg offentliggøres med navn og e-mail. Forlaget forbeholder sig ret til at redigere og udelade indlæg.


Kunder, som har købt denne titel, købte også

Dialog med dekonstruktionen     Olesen, Søren Gosvig
Dialog med dekonstruktionen
2006

Tragedie og bystat     Dahl, Christian
Tragedie og bystat
2010

Kongemagtens krise     Grinder Hansen, Keld
Kongemagtens krise
2000

Fædrelandskærlighed og borgerdyd     Damsholt, Tine
Fædrelandskærlighed og borgerdyd
2000

Transcendental historie     Olesen, Søren Gosvig
Transcendental historie
2000





Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger