Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 
Bookmark and Share      Nyhedsbrev   Print siden  

Damsholt, Tine
Fædrelandskærlighed og borgerdyd
Patriotisk diskurs og militære reformer i Danmark i det sene 1700-tal

2000, 369 s., indb
Illustreret
ISBN 978-87-7289-642-7
Serie: Etnologiske Studier
ISSN 1398-8980Vejl. pris278 DKK  43 $  37 €  33 £
Onlinepris222 DKK  34 $  30 €  27 £


Tegn abonnement


Søg direkte i bogen her

▼ Indhold
▼ Pressen skrev
▼ Din mening
▼ Kunder, som har købt denne titel, købte også

Stavnsbåndsløsningen i 1788 er kendt for sit frihedsbudskab, men var primært en militærreform, der indførte værnepligt for unge mænd af bondestanden.

Fædrelandskærlighed og borgerdyd indsætter de militære problemstillinger i en bredere, kulturhistorisk analyse, der først og fremmest handler om den patriotiske begrebsverden, hvorfra ideen om værnepligt som borgerdyd udsprang. Den patriotiske tale om borgernes ansvar for fædrelandet, kropslig disciplinering i militæret og iscenesættelse af patriotiske ritualer ses som elementer i en subjektiveringsproces, hvor en ny selvbevidsthed kunne udvikles hos dele af befolkningen.

Her kom en række af de forestillinger til debat, der også spiller en fremtrædende rolle i vore dage: om indfødtes fortrin, nationalitet, statsborgerskab og fædrelandskærlighed.

Tine Damsholt, ph.d. i etnologi, er lektor på Institut for Arkæologi og Etnologi, Københavns Universitet. Hun har tidligere leveret bidrag til bl.a. Kulturens Nationalisering , 1999.

English
The Abolition of Adscription in 1788 is known for its message of liberty, but it was primarily a military reform which imposed compulsory military service on young men of the peasantry.

Fædrelandskærlighed og borgerdyd (Patriotism and Civic Virtue) places the military issues in a broader cultural-historical analysis which primarily deals with the patriotic world scheme from which the idea of compulsory military service as a civic virtue originated. The patriotic speech on the responsibility of the citizens towards their native country, bodily discipline in the military and the staging of patriotic rituals are seen as elements in a subjectification process in which a new self-assurance could be developed in parts of the population.

At the time, a number of issues that also play an important part in today's society were debated: the preference of natives, nationality, citizenship and patriotism.

Tine Damsholt, PhD in Ethnology, is a senior lecturer in the Department of Archeology and Ethnology at the University of Copenhagen. She has previously contributed to, among other things, Kulturens Nationalisering (The Nationalization of Culture), 1999.

 
Emneområde | Antropologi og etnologi | Historie |
Emneord | Krigshistorie | Kulturhistorie | Nationalisme | Patriotisme | Staten |
Specifikt emneord | Stavnsbånd | Subjektopfattelser | Værnepligt |
Land | Danmark |
Periode | 18. årh. |
Sprog | Dansk |


Indhold
Forord
Indledning
Bogens emne
Bogens afgrænsning, angrebsvinkel og opbygning

DEL 1: NOGLE PERSPEKTIVER PÅ PATRIOTISME, NATIONALISME, KRIG OG SUBJEKTIVITET I DEN KULTURHISTORISKE FORSKNING
Indledning
Positioner i nationalismeforskningen
Nationalisme og moderniseringsteorier
Historisering af nationalismen
Ideologi, subjektivitet og nationalstat
Krigen som den afgørende faktor
Subjektivitetsproblemet
Staten som forudsætning for subjektivitet
Statsformer og ideologi
Diskurser og subjektiveringsprocesser
Disciplinering som subjektivering
Subjektet og staten
Patriotisme set som diskurs - afsluttende perspektivering

DEL 2: DEN PATRIOTISKE DISKURS I SIDSTE DEL AF 1700-TALLET
Indledning
Kapitel 1: Fædrelandskærlighed og Borgerdyd
Samfundspagten og folket
Den opinionsstyrede enevælde
Borgerskabsideen. Rettighed og pligt bindes sammen
Kontraktteori og historie eller 'den oprindelige folkefrihed'
Synet på den franske revolution
Borgerdyden eller den kulturelle konstruktion af den gode borger
Fædrelandskærlighed og kongen som landsfader
Sprogets politisering
Er patriotisme mere end tidlig nationalfølelse eller protonationalisme?
Opsamling af den patriotiske diskurs

Kapitel 2: De følsomme og patriotiske borgere
Moralitet, fornuft og følelser
Følelser og krop
Den patriotiske dragt
Revolutionstegn i dragten
Patriotiske dragt-utopier
Den rituelle iscenesættelse af patriotiske følelser
Fester på kongens og kronprinsens fødselsdage
Patriotiske mindehøjtideligheder
En patriotisk have
Mindestenene for gode patrioter
Patriotisk symbolik
Opsamling

Kapitel 3: De gode borgerinder
Kvinder i den patriotiske kanon
De kvindelige læsere
Pigeopdragelse
For staten i familien
Opsamling

Kapitel 4: De udskrevn

Pressen skrev

"Damsholt analyserer overbevisende det sprog om fædrelandskærlighed, der var forbundet med reformer af militær organisation og udskrivningspraksis, stavsbåndets ophævelse, direkte skatteudskrivelse og national skolepligt ... Bogen er overmåde interessant, ikke mindst fra et politologisk synspunkt. For det første analyserer den en række temaer, der er af afgørende betydning for at forstå det moderne Danmarks politiske kultur og nationale identitet ... For det andet er bogen interessant ud fra en normativ og teorihistorisk vinkel ... For det tredje er bogen et interessant forsøg på at applicere Foucaults magtbegreb og diskursteoretiske perspektiv på et emoirisk forskninsgfelt ... Den er dertil velskrevet og smukt sat opmed farvebilleder og andre illustrationer. Foucault til sofabordet, simpelthen."
- Per Mouritzen, Politica, maj 2002

"Tine Damsholts bog rummer en vigtig, en utvivlsom frugtbar vinkel på et af dansk historieskrivnings klassiske emner.Vi bliver ikke færdige med landboreformerne, og Tine Damsholts bog er et godt argument for, at vi fortsat skal beskæftige os med denne epoke af vor fortid"
- Claus Bjørn, Kristeligt Dagblad
 


Indlæg offentliggøres med navn og e-mail. Forlaget forbeholder sig ret til at redigere og udelade indlæg.


Kunder, som har købt denne titel, købte også

Den sentimentale patriotisme     Lyngby, Thomas
Den sentimentale patriotisme
2001

Borgerskab og fællesskab     Engelhardt, Juliane
Borgerskab og fællesskab
2010

Dødsstraffens kulturhistorie     Floto, Inga
Dødsstraffens kulturhistorie
2001

Fire taler     Isokrates
Fire taler
1986

På fædrelandets alter     Glenthøj, Rasmus
På fædrelandets alter
2007

Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger