Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 
Bookmark and Share      Nyhedsbrev   Print siden  

Rosenfeldt, Niels Erik
The "Special" World
Stalin’s power apparatus and the Soviet system’s secret structures of communication

2009, 1153 s., indb
2 bind, 17x24,5 cm
Illustreret
Doktordisputats
ISBN 978-87-635-0773-8Vejl. pris750 DKK  115 $  101 €  90 £
Onlinepris600 DKK  92 $  81 €  72 £

 Se udvalgte sider

 Indholdsfortegnelse

▼ Pressen skrev
▼ Din mening
▼ Kunder, som har købt denne titel, købte også

Da Sovjetunionen kollapsede i 1991, blev mange af de hemmelige sovjetiske arkiver til en vis grad åbnet for forskere. Niels Erik Rosenfeldt har besøgt arkiverne flere gange siden midten af 1990’erne. Delvist baseret på denne forskning præsenterer han her et grundigt og banebrydende studie af nogle af det sovjetiske samfunds mest hemmelige strukturer.

I bogen analyserer Rosenfeldt Stalins hemmelige kancelli samt en række andre hemmelige afdelinger inden for det sovjetiske kommunistparti, den sovjetiske statssikkerheds-tjeneste (”det hemmelige politi”) og Den Kommunistiske Internationale, Komintern.

Niels Erik Rosenfeldt indleder bogen med en udførlig redegørelse for de principper og procedurer, der gjaldt for den hemmelige sagsforvaltning i sovjetsystemet i 1920’erne. Dernæst undersøger forfatteren, hvordan Stalins særlige hemmelige kancelli udviklede sig fra begyndelsen af 1920’erne frem til Stalins død i 1953, og hvilke indenrigspolitiske og udenrigspolitiske faktorer der påvirkede denne udvikling. Derudover indeholder bogen en længere diskussion af det hemmelige kancellis rolle i den sovjetiske beslutningsproces.

I analysen af statssikkerhedstjenesten ligger hovedvægten på det centrale ultrahemmelige kompleks af ”specielle afdelinger” og ”specielle sektioner”.

Undersøgelsen af Kominterns apparat drejer sig især om de hemmelige kancelli- og kommunikationsafdelinger, som mere eller mindre direkte kan jævnføres med Stalins hemmelige kancelli og beslægtede kontorer inden for rammerne af det sovjetiske kommunistparti.

Niels Erik Rosenfeldt, dr.phil., lektor ved Østeuropæisk Afdeling, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.


Lyt til interview med Niels Erik Rosenfeldt i P1 Morgen (DR), den 7. januar 2009

 
Emneområde | Samfunds­videnskaberne og politik |
Emneord | Arbejderhistorie | Kommunikation | Udenrigspolitik |
Specifikt emneord | Den Kolde Krig | Diktaturer | Efterretningsvæsen | Kommunisme | Totalitarisme |
Land | Soviet Unionen |
Sprog | Engelsk |

Pressen skrev

"... Rosenfeldt føjer på grundlag af grundige arkiv- og litteraturstudier megen ny viden til, hvordan Stalin konkret etablerede det videns- og kontrolmonopol, som i kombination med et netværk af trofaste klienter satte ham i stand til at dominere sovjettoppen. ... Med sine over tusind sider, sit fagsprog og sin rigdom af bureaukratiske detaljer og organisationsændringer vil The "Special" World næppe ligge på forreste række i boghandlernes udstillingsvinduer eller være det første den blot almindeligt sovjetinteresserede læser bør kaste sig over. Men for "indviede" vil bogen fremover blive lige dele solidt referenceværk og inspirationskilde til at forstå magtens hemmeligheder i sovjetsamfundet."
- Niels Bo Poulsen, Weekendavisen Bøger, 16.-22. januar 2009.

"Dansk værk af international klasse fra Niels Erik Rosenfeldts hånd
... imponerende værk ... I en menneskealder har den flittige forsker vendt hver tilgængelig sten for at se, hvad der skjulte sig under den. ...
Hovedfortællingen i den detaljerede og dokumenterede analyse drejer sig om Stalins gradvise opbygning af et hemmeligt apparat i parti- og statsapparatet, der sikrede ham en priviligeret position med hensyn til at blive informeret om i princippet alt af betydning for udøvelse af magt i Sovjetunionen. ...
Hans dokumenterede analyse viser til overflod, at systemet var totalitært i en grad, som det er vanskeligt at forestille sig, og at Stalin var den udfarende og altdominerende kraft på alle felter. Hans vilje og energi var enorm og grusom. Stalin var »af djævelen«, som russerne siger.
Værket er udkommet på engelsk, hvilket også er det eneste rigtige – bortset fra, at det også burde være udkommet på russisk."
- Bent Jensen, Jyllands-Posten, 29. januar 2009.

"Afhandlingen er i nærmest enhver henseende tungtvejende. Tungt­vejende er dens valg af emne, altså kortlægningen af Stalins hemmelige magtapparat og dets - ikke så sjældent morderiske - modus operandi, hvor dystert det emne end kan forekomme. Og tungtvejende er den imponerende grundighed, systematik og akribi, hvormed afhandlin­gens forfatter har løst opgaven. Hertil kommer værkets ydre fremto­ning: Den flotte og flot udstyrede bog - eller bøger - som afhandlingen er blevet omsat til, og så naturligvis dens rent fysiske vægt, i alt nøjagtig 2,4 kilogram på køkkenvægten.
...
Afslutning
Det har været min opgave især at pege på nogle større og mindre pro­blemer af faglig art, eller i det mindste diskutable eller diskussionsvær­dige punkter, som doktorandens afhandling rejser eller inspirerer til. Det må imidlertid ikke overskygge, og har forhåbentlig ikke overskyg­get, at vi her har at gøre med et overordentlig kompetent, omhyggeligt - indtil det pertentlige! -historisk forskningsarbejde, som i mange år frem vil være et uomgængeligt udgangs-og referencepunkt for enhver, der beskæftiger sig seriøst med Stalins og det stalinske Sovjetunionens politiske strukturer og institutioner.
Jeg kan ikke lade være med også at nævne, at en afhandling af de dimensioner, både kvalitativt og kvantitativt, og den langvarige faglige fordybelse, som den afspejler, er blevet et særsyn ved de humanistiske fakulteter her i landet, hvor noget så fundamentalt som tid og midler til uforstyrret, sammenhængende forskningstid i selvvalgte emner, man finder interessante, desværre i stigende grad, og efter voksende tryk udefra, er blevet et knapt gode.
Historieforskning er, som den hollandske historiker Pieter Geyl ud­trykte det, »an argument without an end« - en diskussion, der aldrig slutter. Sådan opfatter jeg også præses' afhandling: Selvom der på flere måder er tale om et monumentalt værk - et livsværk - så prætenderer heller ikke dette arbejde at sige det sidste ord, eller at sætte det sidste punktum. Mange kilder i stadig lukkede arkiver fra Stalin-tiden, både i Rusland og andre steder, venter fortsat på at blive tilgængelige og udnyttet af historikere. Og nye generationer af historikere vil stille nye spørgsmål til de gamle kilder og til de endnu utilgængelige kilder - og de vil dermed aflokke kilderne nye svar.
Diskussionen fortsætter. Men præses har så sandelig ydet sit bidrag. Som disputatsbedømmelsesudvalget skriver i sin konklusion: »Afhand­lingen som helhed repræsenterer en yderst fortjenstfuld og særdeles solid forskningsindsats på højt niveau inden for et meget væsentligt emne i det 20. århundredes internationale historie.«
Der er god grund til at ønske både forskerverdenen nationalt og internationalt og doktoranden selv et stort tillykke med hans opus mag­num. Et værk, som under læsningen af det ofte har mindet mig om Oscar Wildes sentens om den gode historieskrivning: »Any fool can make history; but it takes a genius to write it«."
- Poul Villaume, Historisk Tidsskrift nr. 109, 2009.
[Citatet stammer fra "Stalins særligt hemmelige verden. Om Niels Erik Rosenfeldts disputats", som er en lidt udvidet og redigeret version af Poul Villaumes indlæg som 2. officiel­le opponent ved Niels Erik Rosenfeldts offentlige forsvar af afhandlingen The "Special" World. Stalin’s power apparatus and the Soviet system’s secret structures of communication for den filosofiske doktorgrad på Københavns Universitet den 13. februar 2009.]

"Rosenfeldt (Univ. of Copenhagen) has written a thorough, heavily documented book on the secret processes, agents, and agencies making the decisions in Stalin's totalitarian system. With impressive access to the Russian archives that opened after the fall of the Soviet Union, Rosenfeldt has built an impressive two-volume edifice showing the guiding principles and structures of Stalin's secret directory, or chancellery, which operated under his purview and outside of normal governmental agencies. ... A major contribution to the literature of the Stalinist era. Summing Up: Highly recommended.
- D.J. Dunn, CHOICE, Vol. 46, No. 11, 2009.

"The ”Special” World er titlen på Niels Erik Rosenfeldts meget omfattende doktordisputats om Stalins hemmelige og centrale magtapparat. Det er opløftende at konstatere, at der stadig bedrives humanistisk forskning af høj international standard på et dansk universitet. Disputatsen blev tidligere på året forsvaret på Københavns Universitet. Værket er blevet oversat til engelsk og udgives på dette sprog. Det forekommer helt naturligt, at disputatsen udkommer på engelsk, da der er tale om et stykke forskning af internationalt format, og i et emne der dyrkes af et internationalt sammensat forskerfelt. ...

I disputatsen bygger Rosenfeldt videre på sit arbejde gennem tiden med den sovjetiske historie og de sovjetiske magtinstitutioner, men i arbejdet med disputatsen har det været muligt at medtage det omfattende arkivmateriale, der blev tilgængeligt efter Sovjetunionens opløsning i 1991. Det er således en stor arbejdsindsats med nyt kildemateriale, der ligger bag dette imponerende værk, som er på godt 1.000 sider. ...

Dermed er det også sagt, at dette store værk vil danne udgangspunkt for yderligere arbejde med Stalinsystemet i mange år fremover. Endelig kan det nævnes, at den interesserede læser, som måske føler sig overvældet af disputatsens omfang og tyngde, har mulighed for med fordel at begynde med at læse Rosenfeldts biografier af henholdsvis Lenin og Stalin."
- Espen Kirkegaard Espen, historie-online.dk

"These incredibly well-researched and persuasive volumes contribute to our understanding of Bolshevism in general and of Stalin and Stalinism in particular in several respects. ...
If one cannot therefore understand Stalinism without knowledge of the special secret apparatus, then Rosenfeldt can be congratulated for offering as detailed an account as is currently possible of the numerous personal and institutional ‘special sections’ which were littered across the Soviet party, state and Comintern structures. Rosenfeldt is meticulous in establishing when particular sections were created, how they changed, and what functions they performed. This is a particularly complex task given the level of secrecy and the fact that naming is often obscure both in official documents and in reminiscences. Helpful diagrams present a very clear summary of the main secret institutions and their functions in their various guises and how they interacted with party and state bodies (II, 325–44). ...
Rosenfeldt’s work can be recommended not only for its insights into the history of the Russian revolution and government under Stalin. It is also fascinating as an insight into the process of research. The introduction has an honest evaluation of the value and limits of archival materials and how they need to be placed in the context of previous publications, including the émigré literature. Even flawed and one-sided memoirs can still give accurate insights. The introductory chapter could easily be set as required reading for a seminar on the historian’s craft. It is also interesting to read the author’s account of how previous endeavours have been misunderstood or misrepresented. The debate with the scholarly literature runs to a consideration of key works published after the conclusion of this manuscript (II, 500–5). One concludes with a feeling that this remains a ‘live topic’ on which the author still has much to contribute."
- Ian D. Thatcher, European History Quarterly, Vol. 40 No. 2.

"... this impressive study ... the achievement is admirable. This kind of information on the special apparatus has never been brought together before. The study is very well researched, critically combining as it does long-available information from Soviet officials who deserted to the West with newly dug up Moscow archival materials. Rosenfeldt’s theoretical approach is sound and promising."
- Erik van Ree, Revolutionary Russia, Vol 23, No. 1, June 2010.

"Afin de mieux guider le lecteur dans les méandres du pouvoir stalinien et dans les evolutions institutionnelles, l'ouvrage offre un organigramme des instances au sein du Secretariat secret, des services de la Sûreté d'État et du Komintern. Les biographies et de nombreuses photographies originales constituent un des atouts du livre. ... le livre sera très utile à tous ceux qui s'intéressent aux changements institutionnels dans la pyramide du pouvoir stalinien comme à la matérialité des pratiques de seeret dans l'appareil administratif soviétique."
- Larissa Zakharova, Cahiers du Monde russe, No 50/4, 2009.

"THIS WORK REPRESENTS THE CULMINATION OF MORE THAN 30 years of Rosenfeldt’s research into the secret structures and bases of Stalin’s power. As such this is truly a life’s work; but it may also fairly be described as a masterwork, for nobody has described, let alone analysed in such overpowering and meticulous detail, the comprehensive sweep of the Stalinist control mechanisms from their inception to the death of Stalin and in some cases beyond that. ... Rosenfeldt is also able to provide vital analysis and insights into the linkages between foreign and domestic policy and structures. ...
However, what is more important is that for the first time we have a meticulously investigated and presented schema of all the multiple secret or special departments and sectors that pervaded the party, state, security services, and Comintern. This does not mean, and Rosenfeldt admits as much, that we have achieved perfect clarity and information concerning these agencies and their personnel; but given the controls over the archives, and the current state of our knowledge, it is unlikely that we will gain any better insight into the nature of those agencies or the way in which Stalin employed them to suit his aims and free himself from virtually any checks on his power. Where there are controversies in the literature as to the nature, name, and function of any of these special or secret agencies, Rosenfeldt patiently and carefully weighs the evidence and gives his reasons why he argues for or against any particular conclusion concerning the particular agency or agencies in question. So we are not likely to have any more comprehensive view of knowledge of these organisations and of the bases of Stalin’s power anytime soon. For these reasons this work is going to be indispensable to any serious effort to analyse Stalin and his state for years to come. While it is probable that new discoveries and arguments will come to challenge this work, so that it cannot be considered the last word on the subject, it will be the first, if not the only word on many of the issues and agencies analysed here for the foreseeable future."
- Stephen J. Blank, Europa-Asia Studies, Vol. 63, Issue 1.

"... stellt ... gerade durch seine umfassende Aufarbeitung des Forschungsstandes einen im wahren Wortsinn gewichtigen Beitrag der Stalinismusforschung dar."
- Lutz Häfner, Osteuropa, 8-9/2011.
 


Indlæg offentliggøres med navn og e-mail. Forlaget forbeholder sig ret til at redigere og udelade indlæg.


Kunder, som har købt denne titel, købte også

Tidens triumf     Hansen, Mogens Herman
Tidens triumf
2010

Being Danish     Jenkins, Richard
Being Danish
2011

Kost og spisevaner i 1800-tallet     Hyldtoft, Ole (red.)
Kost og spisevaner i 1800-tallet
2009

Demokrati som styreform og som ideologi     Hansen, Mogens Herman
Demokrati som styreform og som ideologi
2010

Kulturens nationalisering     Stoklund, Bjarne (red.)
Kulturens nationalisering
1999

Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger