Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 
Bookmark and Share      Nyhedsbrev   Print siden  

Werner, Yvonne Maria
Nordisk katolicism
Katolsk mission och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektiv

2005, 455 s., indb
I kommission for Makadam Förlag, Sverige.
ISBN 978-87-635-0291-7
Serie: Centrum för Danmarksstudier/Öresundsstudier, vol. 6
ISSN 1651-775XVejl. pris325 DKK  50 $  44 €  39 £
Onlinepris260 DKK  40 $  35 €  31 £


Tegn abonnement
 Se udvalgte sider

 Indholdsfortegnelse

▼ Pressen skrev
▼ Din mening
▼ Kunder, som har købt denne titel, købte også

I kommission for Makadam förlag

Det religionsliberale Danmark oplevede for godt hundrede år siden en massiv katolsk konverteringsbølge. Den store interesse for katolicismen blev dengang opfattet som et angreb på den danske identitet. I dag har islam overtaget den rolle. Werners afhandling stiller skarpt på religionernes kamp i Danmark gennem 150 år.

Den katolske missionsoffensiv, som satte ind i midten af 1800-tallet, rettede sig også mod Skandinavien. Hér kunne man i ly af religionslovgivningen opbygge et net af forsamlinger og missionshuse med tilhørende skoler og sygehuse. Missionsarbejdet var særligt fremgangsrigt i Danmark, hvor der siden 1849 nærmest rådede total religionsfrihed. Omkring århundredeskiftet (1900) konverterede mellem 200 og 300 danskere årligt til den katolske kirke, og mange forsamlinger bestod næsten udelukkende af konvertitter. Blandt disse konvertitter fandtes mange kendte kulturpersonligheder, men majoriteten var almindelige mennesker.

Hvad var det, som fik nordboerne til at konvertere til den katolske kirke? Hvordan beskrives og motiveres disse konversioner? Og fandtes der nogle konventioner for, hvordan en konversion skulle foregå? Det er disse spørgsmål, der er sat i fokus i Nordisk katolicism. Ud fra konversionberetninger, enqueter, missionsrapporter og debatter giver bogen et farverigt og mangefacetteret billede af katolsk mission og konversion i Norden. Samtidig tydeliggøres spændingsforholdet mellem katolske og nordiske værdier.

Indtil 1960’erne fremstilledes katolicismen ofte som et angreb på den nordiske identitet og de nordiske værdier. Den rolle er nu overtaget af islam. For den, som i dag vælger at konvertere til den katolske kirke, fremstår dette skridt ikke længere så drastisk som tidligere.

I bogen analyseres årsagerne til denne forandring, hvilke konsekvenser det har fået for den katolske konversionsdiskurs samt hvilke forskelle og ligheder, der findes mellem katolske konversioner dengang og nu.

Yvonne Maria Werner er docent i historie ved Lunds Universitet. Hendes specialeområde er katolicismens historie i Norden.

English
The religious liberal Denmark experienced a massive Catholic wave of conversion some hundred years ago. The great interest in Catholicism was then considered an attack on Danish identity. Today Islam has assumed this role. Werner’s thesis focuses on the battle of religions in Denmark through 150 years.

The Catholic missionary offensive which set in in the middle of the 19th century was also directed against Scandinavia. Here, sheltered by the religious legislation, one could construct a network of assemblies and mission houses supplemented by schools and hospitals. The missionary work was particularly successful in Denmark, where almost complete religious liberty had prevailed since 1849. Around the turn of the century (1900) between 200 and 300 Danes annually converted to the Catholic Church, and many assemblies consisted almost exclusively of converts. Among these converts many well-known cultural figures were to be found, but ordinary people constituted the majority.

What made the Scandinavians convert to the Catholic Church? How are these conversions to be described and explained? And did any conventions exist for the manner in which a conversion should take place? These questions are at the centre of attention in Nordisk katolicism. From accounts of conversions, enquiries, mission reports and debates the book offers a colourful and many faceted portrayal of Catholic mission and conversion in Scandinavia. At the same time the tensions between Catholic and Scandinavian values are clarified.

Until the 1960’s Catholicism was often represented as an assault on Nordic identity and Nordic values. This role has now been assumed by Islam. For those who choose to convert to the Catholic Church today, this step no longer appears as drastic as earlier.

The book analyses the causes of this alteration, what consequences it has had for the Catholic discourse of conversion and what differences and similarities exist between Catholic conversions then and now.

Yvonne Maria Werner is an associate professor of history at Lund University. Her speciality is the history of Catholicism in Scandinavia.

 
Emneområde | Historie | Religion og teologi |
Emneord | Katholicisme | Religionshistorie |
Specifikt emneord | Konversion | Missionsarbejde |
Verdensdel m.v. | Norden |
Land | Danmark |
Periode | 19. årh. | 20. årh. |
Sprog | Svensk |

Pressen skrev

"Imponerende! Hvem skulle tro at der på den anden side af Sundet var et universitet, hvor der er plads til en historiker, der beskæftiger sig med noget så specielt - og for de fleste protestanter sikkert ganske ligegyldigt - som katolske konvertitter i Danmark? Og hvem skulle tro, at en yngre svensk forsker kan skrive en 455 sider lang, særdeles oplysende, veldokumenteret historisk redegørelse for dette emne? Det kræver akademisk format at give plads til et forskningsprojekt som dette, og jeg tvivler på at noget dansk universitet ville have modet til at huse det. Men det har man altså på Lunds Universitets Institut for Danmarksstudier, og det må man tage hatten af for.
[...]
At beskrive fyldestgørende hvad der står i denne store bog er umuligt. Men enhver med interesse for nyere katolsk historie, vil finde glæde over denne bog. Jeg må endnu en gang rose Yvonne Maria Werner og Lunds Universitet, som har givet hende muligheden for at gennemføre denne forskning. Godt gået! Jeg glæder mig til at se, hvad der bliver hendes næste projekt. Hun har noget at skulle leve op til."
- Jakob Munck, Ansgar.dk
Samtlige udgivelser på forlaget med -

Yvonne Maria Werner som forfatter

Katolsk manlighet
2014, ISBN 978-87-635-4294-4, indb
 


Indlæg offentliggøres med navn og e-mail. Forlaget forbeholder sig ret til at redigere og udelade indlæg.


Kunder, som har købt denne titel, købte også

I søvnens favn     Pedersen, Mikkel Venborg
I søvnens favn
2009

Kanon och kulturarv     Jönsson, Lars-Eric, Anna Wallette & Jes Wienberg (red.)
Kanon och kulturarv
2008

Nyfiken på Danmark     Sanders, Hanne
Nyfiken på Danmark
2006

Edward Gibbon og kristendommen     Nielsen, Thomas Dalgård
Edward Gibbon og kristendommen
1997

Kulturens nationalisering     Stoklund, Bjarne (red.)
Kulturens nationalisering
1999

Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger