Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 
Bookmark and Share      Nyhedsbrev   Print siden  

Mührmann-Lund, Jørgen
Borgerligt regimente
Politiforvaltningen i købstæderne og på landet under den danske enevælde

2019, 464 s., hft.
17×24 cm.

ISBN 978-87-635-4567-9
Serie: Tidlig Moderne, vol. 13
ISSN 1901-9912Vejl. pris375 DKK  57 $  51 €  45 £
Onlinepris300 DKK  46 $  40 €  36 £


Tegn abonnement

▼ Pressen skrev
▼ Din mening
▼ Kunder, som har købt denne titel, købte også

I en ordbog fra 1641 defineres ordet politi som ‘borgerligt regimente i købstæderne’. Dette begreb havde ikke noget med politibetjente og kriminalitetsbekæmpelse at gøre, men henviste til den gode regering og orden i en by. Mere konkret var ‘politi’ en særlig lovgivning, de såkaldte politiforordninger, om alt fra brødpriser til renovation, håndværkslav, tiggeri, luksus og helligdagsorden. Oprindelig blev disse ordensregler vedtaget af hver købstads magistrat i samråd med borgerskabet og håndhævet af kommunale embedsmænd. I løbet af den tidligt moderne periode (ca. 1500–1800) søgte de danske konger i lighed med andre europæiske fyrster at harmonisere lovgivningen ved at udsende et stigende antal politiforordninger med gyldighed for hele riget. Denne udvikling tog fart efter enevældens indførelse, og Christian 5. oprettede en særlig politimyndighed i 1682.

Historikere har traditionelt set det tidligt moderne politi som et redskab til at disciplinere befolkningen og dermed forøge statens magt. Men de senere år har tysk forskning haft mere fokus på undersåtternes efterspørgsel efter ‘god politi’. Denne bog er den første danske undersøgelse af denne problemstilling. I tre nordjyske jurisdiktioner undersøges enevældens oprettelse af et politi fra 1682 frem til tiden omkring 1800. For at belyse politiets urbane aspekt sammenlignes politiforvaltningen i den store købstad Aalborg, den lille landlige købstad Sæby og landjurisdiktionen Børglum-Jerslev herreder. Bogen er samtidig den første danske skildring af det tidlige politis mangeartede opgaver.

Den største del af bogen omhandler Aalborg. Her var der stor modstand mod det nye politis inkvisitoriske metoder, samtidig med at borgerne efterspurgte bedre kontrol af brødpriser, næringsprivilegier, forurening af åerne og ulydigt tyende. Selvom kongens byfoged blev politimester, bevarede magistraten magten over politiforvaltningen. I Sæby udspillede den samme konflikt sig mellem borgerskabet og byfogeden, der her var ene om bystyrelsen. Politi vedrørte primært borgernes velfærd i købstæderne, hvorfor indsatsen på landet mest rettede sig mod at håndhæve forbuddet mod produktion og salg af brændevin uden for byerne. Et landpoliti blev først etableret efter landboreformerne, hvor bønderne også fik status af borgere.


 
Emneord | Lovgivning | Politi | Politihistorie |
Land | Danmark |
By m.v. | Købstæder | landjurisdiktionen Børglum-Jerslev | Sæby | Aalborg |
Biograferet person | Kong Christian V |
Periode | 16. årh. | 17. årh. | 18. årh. | Dansk Enevælde | Renæssance |
Sprog | Dansk |

Pressen skrev

Historikere nøyer seg ofte med å påpeke teoriers svakheter gjennom å vise til et nyansert kildemateriale. Det er prisverdig at Mührmann-Lund gjør noe mer enn dette. Ved å ta aktivt stilling til teorienes reliabilitet stimulerer han til refleksjon, diskusjon og videreutvikling av det teoretiske begrepsapparat. Borgerligt regimente er en lesverdig, grundig og gjennomarbeidet bok. Forfatteren har analysert et imponerende omfang utrykte kilder, og det rikholdige materialet ytes rettferdighet – både gjennom detaljerte beskrivelser av enkeltmennesker og unike hendelser og situasjoner, og gjennom syntetiserende analyser og teoretiske diskusjoner. Den som vil orientere seg i den tidligste politihistorien, og samtidig lære mer om enevoldsstatens styringsformer, gjør lurt i å lese denne boken.

Hjørdis Birgitte Ellefsen, Norsk historisk tidsskrift vol. 98, bind 3, 8. november 2019

Overordnet set er bogen eksemplarisk videnskabeligt håndværk, men er teoretiske tung og empirisk grundig i forhold til ungdomsuddannelserne.

— Rasmus Thestrup Østergaard, Noter - Historielærerforeningens fagblad, maj 2019

Bogen er sine steder særdeles underholdende. Bogen er fuld af herlige historier om ‘lovovertrædelser’ og domsafsigelser. Fra 1548 kendte man i Aalborg til ordet ‘Politi’. Bytjeneren skulle fange løse grise. I 1660 begyndte man at arbejde med Danske Lov. Politimesterens arbejde i København var opdelt i 12 kapitler. Det var bl.a. Skik og Orden, Falskmøntneri, Falsk Vægt og Mål. Men ude i lokalsamfundene sagde man, at det havde man altid gjort på den og den måde. Så var det lige Helligåndslovgivningen og ærbarhed og gode sæder. I lokalmiljøet ønskede man et renere nærmiljø. Her ønskede man en skrappere lovgivning. Der var reguleringer af handlen. Kongemagten ville afskaffe lavenes egne love. Vi skal også høre om Landpolitiet og hoveribestemmelser. Bogen kan varmt anbefales.

Uwe Brodersen, Dengang.dk, 6. marts 2019

Dette er grundforskning. Omfattende arkivstudier danner grundlag for en fremstilling baseret på eksempler på forskellige sagstyper i den store købstad Aalborg, den meget lille købstad Sæby og på landet. Det kommer der mange interessante og vigtige resultater ud af, der rækker ud over lokalhistorien, og som løbende sammenholdes med relevant forskning og teori på feltet. Det er således en bog, der bærer præg af at være en revideret ph.d.-afhandling, der har forskningsbidraget som sin primære hensigt. Selvom forskersamfundet må antages at være bogen primære målgruppe, er sproget godt og klart, og det er ikke fyldt med fagjargon eller andet, der måske kunne skræmme den historieinteresserede læser væk.”

Claus Møller Jørgensen, Historie-online , 27. februar 2019

 


Indlæg offentliggøres med navn og e-mail. Forlaget forbeholder sig ret til at redigere og udelade indlæg.


Kunder, som har købt denne titel, købte også

Velfærdssamfund - velfærdsstaters forsvarsform?     Højrup, Thomas & Klaus Bolving (red.)
Velfærdssamfund - velfærdsstaters forsvarsform?
2007

Fremgang, krise og stilstand     Degn, Ole
Fremgang, krise og stilstand
2018

Kulturmiljø     Carlberg, Nicolai & Søren Møller Christensen (red.)
Kulturmiljø
2003

Det tomme menneske     Heede, Dag
Det tomme menneske
2018

Den Jødiske Krig     Josefus, Flavius
Den Jødiske Krig
1999

Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger