Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 
Bookmark and Share      Nyhedsbrev   Print siden  

Matthiesen, Jakob
Gorgias' bedrag
Sofisten Gorgias' udtryksform i Lovtale over Helena

2004, 112 s., hft.
ISBN 978-87-7289-745-5Vejl. pris148 DKK  23 $  20 €  18 £
Onlinepris118 DKK  18 $  16 €  14 £Søg direkte i bogen her

▼ Indhold
▼ Pressen skrev
▼ Din mening
▼ Kunder, som har købt denne titel, købte også

Gorgias' bedrag er en bog om en udskældt person i filosofihistorien – den oldgræske sofist Gorgias, der af Platon blev beskrevet som overfladisk og manipulerende. Ved en grundig analyse af Gorgias' tekst Lovtale over Helena viser Jakob Matthiesen, at Gorgias' talekunst er mere nuanceret end Platon gav udtryk for.

Gorgias' lovtale drejer sig om overtalelseskunst på flere planer. Indholdsmæssigt om, hvordan den skønne Helena blev overtalt til at tage til Troja sammen med prins Paris. Denne hændelse blev startskuddet til den trojanske krig. Ikke kun Helena overtales. Hele talen er i sig selv en overtalelse, der skal overbevise tilhørerne om, at Helena var uskyldig, da hun handlede, som hun gjorde.

Jakob Matthiesen afdækker Gorgias' særlige udtryksform og foreslår betegnelsen "retfærdigt bedrag" om Gorgias' komplekse forførelse af sit publikum. Derved anfægtes et synspunkt, der har rod i Platons kritik af Gorgias. Platon kritiserede først og fremmest Gorgias for at lade indholdet blive overskygget af retorikken og opererer dermed med et skel mellem det retoriske og det filosofiske. Sofisterne selv sondrede imidlertid ikke mellem retorik og filosofi. De mente, de udøvede begge dele. Med en sådan pointe vil Jakob Matthiesen vise, at vores opfattelse af det femte århundredes sofistik er blevet forvrænget af beskrivelser fra det femte århundredes forfattere, i særdeleshed Platon.

Jakob Matthiesen er cand. mag. i litteraturvidenskab og oldtidskundskab og arbejder som seminarielærer i dansk.

English
Gorgias' bedrag (Gorgias' deception) is a book on a severely criticized person in the history of philosophy - the Greek sophist Gorgias who by Plato is described as being superficial and manipulative. Through a thorough analysis of Gorgias' text The Encomium of Helen, the writer shows that Gorgias' rhetoric is more varied than Plato declared.

Gorgias' encomium deals with the art of persuasion at several levels. It deals with how the beautiful Helen was persuaded to go to Troy with Prince Paris. This incident became the starting signal for the Trojan War. Not only Helen is persuaded. The entire oration is a persuasion in itself meant to convince the audience that Helen was innocent when she acted the way she did.

Jakob Matthiesen uncovers Gorgias' particular mode of expression and suggests the term "fair deception" for Gorgias' complex seduction of his audience. A viewpoint that is rooted in Plato's critique of Gorgias is thus questioned. First and foremost, Plato criticized Gorgias for letting the contents be overshadowed by rhetorics, and thus he operated with a distinction between rhetorics and philosophy. The sophists themselves, however, did not distinguish between rhetorics and philosophy. They believed themselves to be practising both. With this, Jakob Matthiesen wants to demonstrate that our perception of fifth century sophism has been distorted by descriptions by writers of the fifth century, in particular by Plato.

Jakob Matthiesen has an MA in Comparative Literature and Classical Studies and teaches Danish at a college of education.

 
Emneområde | Filosofi og psykologi | Græsk-romersk oldtid |
Emneord | Retorik |
Specifikt emneord | Sofister |
Biograferet person | Gorgias |
Periode | Klassisk oldtid |
Sprog | Dansk |

Indhold

Indledning
Sofisterne
Helena- og Palamedestalerne
Gorgias mellem mythos og logos
Det retfærdige bedrag
overtalelse og bedrag hos Gorgias
Litteraturliste


Retteside
Beklageligvis er der sket en formateringsfejl i bogens græske citater. Vi bringer her en liste over de enkelte rettede sider i pdf-format til udprintning.
side 28  side 30  side 33  side 35  side 41  side 42  side 48  side 49  side 52  side 53  side 62  side 78  side 81  side 84  side 85  side 87  side 89  side 95  side 96  side 98  side 101

Pressen skrev

"En fin lille publikation for dem, der kan lide højloftede tanker fra antikken." Fire stjerner.
- Kristian Hvidt, Berlingske Tidende

"Jakob Matthiesen, cand. mag. i litteraturvidenskab og oldtidskundskab [har] begået en kyndig og velskrevet lille afhandling, der også har interesse uden for fagfolkenes kreds, i hvert fald for dem, der interesserer sig for de virkningshistoriske aspekter af oldtidens mest beundrede og mest forkætrede discipliner - talekunsten...[S]om indføring i manipulationens forudsætninger og virkemidler med henblik på forførelse er Jakob Matthiesens bog om den gamle lurendrejer og hans numre nyttig læsning, ikke mindst for borgere, som det går ud over."
- Lars Bonnevie, Weekendavisen

"Matthiesens bog giver en grundig og glimrende indførelse i denne sofistiske tankegang, som i vore senmoderne tider måske er nærmere vor egen, end vi egentlig bryder os om eller forestiller os. Det er godt formidlet og overskueligt forklaret."
- Bo Tao Michaëlis, Politiken

"... et interessant og læseværdigt bidrag til retorikkens og sprogfilosofiens første historie."
- George Hinge, Sfinx
 


Indlæg offentliggøres med navn og e-mail. Forlaget forbeholder sig ret til at redigere og udelade indlæg.


Kunder, som har købt denne titel, købte også

Fire taler     Isokrates
Fire taler
1986

Forpagtning af jord og bygninger i Athen     Isager, Signe
Forpagtning af jord og bygninger i Athen
1983

Antiphon     Due, Bodil
Antiphon
1980

Dyskolos     Menandros
Dyskolos
1960

Platons <i>Symposion</i>     Olsen, Anne-Marie Eggert
Platons Symposion
2003

Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger