Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 
Bookmark and Share      Nyhedsbrev   Print siden  

Richard, Anne Birgitte
Køn og kultur
1930ernes og 1940ernes kamp om køn, kultur og modernitet læst gennem kvindernes tekster

2016, 555 s., e-publikation
Disputats.
Vinder af KRAKA-prisen 2006
ISBN 978-87-635-4275-3
 Indholdsfortegnelse

▼ Pressen skrev
▼ Din mening

Er kulturens byrde også kvindernes? Kan man overhovedet tænke over kulturen, måden hvorpå vi organiserer samfund, samvær og kunst – uden at tænke kønnet med? Når kvinderne i litteraturen fortæller og tænker over deres liv som kvinder, hvor er da forbindelserne mellem kvindeproblemerne og kulturen?
Det er spørgsmål, der bliver særligt tydelige i 1930erne og 1940erne, hvor kampen om demokrati, frihed og modernitet krydses med debatter om køn, kunst og moral. Og det er spørgsmål, der belyses i kvindernes litterære værker, der åbner sig mod kulturen gennem litterære temaer som kærligheden, arbejdet og identiteten.
Køn og kultur fortæller i fire kapitler om kvindernes litterære tænkning. Afhandlingen er disponeret efter fire centrale temaer i tiden: Kosmos, Tiden, Naturen og Barnet. Temaerne fungerer som prismer, der åbner for en teoretisk belysning af forholdet mellem køn, kultur og litteratur og for tidens diskussioner om kønnets og kulturens anliggender. Men den centrale undersøgelse er en række forfatterskaber, kendte (Karen Blixen, Sonja Hauberg, Tove Ditlevsen), knap så kendte (Aase Hansen, Hulda Lütken, Tove Meyer, Bodil Bech) og måske endnu mindre kendte (Johanne Buchardt, Ellen Duurloo, Caja Rude, Jo Jacobsen, Karen Bjerresø, Minna Vestergaard og Ellen Kirk).

Anne Birgitte Richard er lektor i tekstvidenskab med henblik på nordisk kvindelitteratur på Roskilde Universitetscenter. Hun udgav i 1978 en guldmedaljeafhandling om Kvindeoffentlighed 1968-75, har været redaktør og skribent på Nordisk Kvindelitteraturhistorie (1993-97) og har derudover skrevet om bl.a. litteraturhistorie og den litteraturhistoriske biografi.

English
Is the burden of culture also that of women? Is it possible at all to examine culture, the manner in which we organize society, community and art – without including gender? When the women of literature relate and consider their lives as women, where is then the connection between women’s problems and culture? These are questions that become particularly apparent during the 1930s and 1940s when the battle for democracy, liberty and modernity is crossed by debates on gender, art and morality. And they are questions which are reflected in the women’s literary works, which open up to culture through literary motifs such as love, work and identity.

Køn og kultur tells of the women’s literary thinking through four chapters. The dissertation has been arranged according to four central themes of the day: Cosmos, Time, Nature and the Child. The themes work like prisms, opening the way for a theoretical illustration of the relations between gender, culture and literature and for the discussions at the time of the matters of gender and culture. Yet the central part of the investigation is a series of writings by well-known authors (Karen Blixen, Sonja Hauberg, Tove Ditlevsen), less well- known authors (Aase Hansen, Hulda Lütken, Tove Meyer, Bodil Bech) and perhaps even less known authors (Johanne Buchardt, Ellen Duurloo, Caja Rude, Jo Jacobsen, Karen Bjerresø, Minna Vestergaard and Ellen Kirk).

Anne Birgitte Richard is a lecturer of textual science with reference to Scandinavian women’s literature at Roskilde University. In 1978 she published a thesis awarded the gold medal on women’s publicity 1968-1975, has been the editor of and writer for Nordisk Kvindelitteraturhistorie (1993-1997) and has in addition dealt with among other things literary history and the literary historical biography.

 

Pressen skrev

"Afhandlingen er et vægtigt videnskabeligt indlæg i den aktuelle kanondebat med et kønskritisk perspektiv. Den påviser, hvordan litteratur kanoniseres eller udstødes allerede i sin samtid i kraft af de forbindelser, der etableres mellem tiden, teksterne og kulturen, i dette tilfælde en for den danske nationallitteratur så vigtig periode som mellemkrigstiden ... Afhandlingen honoreres med KRAKA-prisen for sin integrerede, modne og nuancerede anvendelse af den nyere kønsforsknings og den litterære kønskritiks videnskabelige indsigter og resultater, som den dermed også har lagt nye standarder for."
- Bestyrelsen for KRAKA-prisen og Foreningen for Kønsforskning, Prisbestyrelsens indstilling
Læs hele indstillingen

"Anne Birgitte Richards disputats om køn og kultur er med sine sobre undersøgelser af tekster af kvindelige forfattere et indlæg i den aktuelle kanon- debat [...] Anne Birgitte Richard inddrager velovervejet tidligere og nyere teoretiske værker i bogens perspektiveringer, og hun behandler indgående og fint teorier om kvinder og kreativitet og det psykologiske felt. Det er en sober og sine steder forsigtig fremstilling. [...] Anne Birgitte Richard har skabt et væsentligt grundlag, man kan arbejde videre fra - og med i mange retninger."
- Eva Pohl, Berlingske Tidende

"Doktorafhandlingen er både litteraturhistorie, historie og samfundsanalyse. Den brede tilgang i tolkningerne giver et spændende og interessant indblik i forståelsen af sammenhængene mellem tiden, levet liv og litteratur. En væsentlig pointe er, at kønnet befinder sig lige i kulturens centrum. Bogen, der viser nye veje i litteratur- og kvindeforskningen, kan læses bredt og anvendes i opgavesammenhæng på mellem- og videreuddannelser."
- Anny Skov Madsen, Lektørudtalelse(DBC)

"Der redegøres fyndigt for kroppen, moderskabet, reproduktionen og kønnet som politiske arenaer for kulturradikale, socialistiske og højreradikale bevægelser. Her lykkes en af afhandlingens centrale bestræbelser: at placere kønnet i litteraturens og historiens centrum."
- Dag Heede, Standart

"Den krævende opgave, hun [...] har stillet sig, på en gang at tegne et fuldgyldigt litteratur- og kulturhistorisk billede af mellemkrigstidens kvindelitteratur og -liv, har hun imidlertid løst, således at kvinderne og deres litteratur er blevet sat på den rette plads midt i kulturen."
- Lise Busk Jensen, FORUM for køn og kultur / KVINFO
Læs hele anmeldelsen

"... velskrevne og grunding tekstanalyser, krydret med relevante kapitler af mere samfundspolitisk karakter. Og det er netop denne blanding, der gør bogen interessant ... Og samspillet mellem de litterære analyser og de historiske analytiske kapitler giver netop en grundig gennemgang og analyse af mellemkrigstidens kvindelige forfattere ... Selv om man som denne anmelder ikke er velbevandret i kønsforskning, er der vigtige pointer at hente i Køn og kultur. Glemte forfattere hives frem fra gemmerne og kaster lys over en kvindelig litteraturhistorie fra en periode, hvor kun et par enkelte stadig huserer i hukommelsen på nutidens læsere. Og læsning af kvindernes tekster giver et velkomponeret indblik i kønnets centrale placering midt i kulturen og litteraturen.
- Louise Godt, Kontur
Samtlige udgivelser på forlaget med -

Anne Birgitte Richard som forfatter

Køn og kultur
2005, ISBN 978-87-635-0287-0, indb
 


Indlæg offentliggøres med navn og e-mail. Forlaget forbeholder sig ret til at redigere og udelade indlæg.
Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger