Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 


Larsen, Pelle Oliver
Professoratet
Kampen om Det Filosofiske Fakultet 1870-1920

2016, 496 s., indb
17×24 cm.
7 farveillustrationer
33 sort/hvid-illustrationer

ISBN 978-87-635-4373-6

2016

Vejl. pris398 DKK  61 $  54 €  48 £
Onlinepris318 DKK  49 $  43 €  38 £Søg direkte i bogen her


Hvem bestemmer hvad der er god videnskab? I det 19. og 20. århundrede har svaret været universitetets professorer: De fastlagde de videnskabelige normer, f.eks. gennem eksamenskrav, disputatsbedømmelser og lærerindstillinger. I Professoratet beskriver Pelle Oliver Larsen hvorledes akademikere opnåede en sådan magt ved Det Filosofiske Fakultet i København i årene 1870-1920: Hvordan blev man professor? Hvad var beslutningsgrundlaget for udnævnelsen?

Da universitetets lærerforsamling i 1904 anbefalede at give kvinder adgang til universitetets videnskabelige stillinger, blev der argumenteret med at det var i overensstemmelse med »den nedarvede regel«: Kun videnskabelige kvalifikationer tæller når et professorat skal besættes. I virkeligheden var denne nedarvede regel et resultat af endnu uafsluttede forhandlinger og kampe.

Kampen om Det Filosofiske Fakultet blev udkæmpet på flere fronter. Det var en indre kamp i universitetet og fakultetet om videnskabelige idealer og betydningen af politik og religion, køn og moral i videnskabens verden. Men det var også en ydre kamp mod statsmagten, der krævede loyalitet af sine embedsmænd - også professorerne. I bogen fortælles om hvorledes modernisterne gradvis vandt denne kamp. Fakultetet løsrev sig fra staten og gjorde videnskabskriteriet til det eneste gyldige.

Centralt i denne fortælling står sagen om Georg Brandes' forhold til universitetet. Brandes ansøgte i 1871 om ansættelse i litteraturhistorie, men blev afvist af politiske årsager. I løbet af de næste 30 år kom det ved flere lejligheder på tale at gøre Brandes til professor. Bogen indeholder den hidtil mest udførlige analyse af denne sag, der fik stor symbolsk betydning fordi den tydeliggjorde at videnskabelige og politiske kvalifikationer ikke nødvendigvis følges ad.

Pelle Oliver Larsen er ph.d. i historie og ansat som videnskabelig assistent på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.


 
Emneområde | Historie | Lærdoms- og uddannelseshistorie |
Emneord | Danmarkshistorie | Det moderne gennembrud | Filologi | Germanistik | Kildemateriale | Litteraturhistorie | Politik | Staten | Videnskabshistorie |
Specifikt emneord | Akademia | Københavns Universitet | Professorat | Universitetshistorie |
Land | Danmark |
By m.v. | København |
Biograferet person | Vilhelm Andersen | Georg Brandes | Kristian Erslev | J.C.H. Fischer | C. Goos | Julius Hoffory | Harald Høffding | Otto Jespersen | J.N. Madvig | J. Paludan | Jakob Scavenius | Joh. Steenstrup | Troels Troels-Lund |
Periode | 19. årh. | 20. årh. |

Pressen skrev

"Bogens institutionelle tilgang gør ikke alene Larsen i stand til at bidrage til dansk universitetshistorie, men også til såvel den historiografiske forskning som til Brandessagens historie [...]. Larsen forstår forandringer på og kampen om universitetet i almindelighed og Det Filosofiske Fakultet i særdeleshed som et led i en forandring af samfundet, hvor universitetet måtte tilpasse sig en ny tids demokratiske normer og samfundsmæssige behov. Forfatteren argumenterer overbevisende for, at disse kampe bør forstås mere nuanceret end hidtil [...]. Professoratet viser os, at selv i professorvældets storhedstid var universitetets autonomi under pres, da kampen om magten på fakultetet var en del af kampen om magten i samfundet"

- Rasmus Glenthøj, Weekendavisen, den 1. april, 2016


"Pelle Oliver Larsen har med den foreliggende afhandling og bog præsteret et betydeligt arbejde. Om et emne, der i udgangspunktet formelig knirker af kedsommelighed, men som han gør både interessant og levende. Befolket af mennesker af kød og blod, der i egen indbildning handlede ud fra nogle høje videnskabelige idealer, men som også, bevidst eller ubevidst, var styret af politiske, religiøse og moralske målestokke, af private kæpheste og idiosynkrasier. Kort sagt af alt mulig andet end videnskabelige målestokke. Larsen skriver i et hug såvel Danmarks-historie i en vigtig overgangsperiode som både fakultets- og universitetshistorie samt personal-historie. Godt gået! Det kan kun undre, at afhandlingen ikke er indleveret som disputats. Men ph.d.-studiets indbyggede vejledning er formodentlig i så henseende en hindring."

- Thomas Petersen, historie-online, 11. april, 2016"Professoratet. Kampen om Det Filosofiske Fakultet giver et nuanceret indblik i de ofte nok så komplicerede stridigheder på Det Filosofiske Fakultet i den omhandlede periode. Målgruppen må anses for at være historiske fagfolk og særligt interesserede. Den kan dog også læses med (selv)indsigt til følge af alle humanistiske studerende"
- Poul Ferland, Noter, juni 2016

Det er en forbilledlig analyse og perspektivering af kildematerialet, som forfatteren har gennemført med stor stringens. Anvendelsen af sociologisk metode er også både relevant og velgennemført i en afhandling, som ikke kun bidrager til Københavns Universitets historie, men som også bidrager væsentligt til forståelsen af kampen om det moderne i Danmark"
- Morten Fink-Jensen, Historisk Tidsskrift, bind 117 (20. række, bind II) 2017

Pelle Oliver Larsens detaljerede fremstilling af et stykke vigtig universitets-historie med historisk-sociologiske briller er således ikke kun velinformeret og i passager spændende at læse, men kaster også lys over spændingen mellem demokratisk politik og universitet generelt - og mere specifikt på de institutionelle sider af det humanistiske felts uddifferentiering, dets særlige vilkår og dermed dets videnskabshistorie og -filosofi."
- Frederik Stjernfelt, Danske Studier, 2016

Bogen bygger på en ph.d.-afhandling fra 2011, og det er rigtig godt, at den nu er tilgængelig som bog (trykt bog og e-bog). Den er meget velstruktureret med delkonklusioner undervejs. Den er sprogligt veloplagt (f.eks. overskrifter som Disputatsvæsenet: Den nødvendige modbydelighed og Stipendievæsenet: Opdræt af en professor). En række velvalgte illustrationer øger fornøjelsen ved at læse bogen, som er et værdifuldt bidrag til den danske universitetshistoriske litteratur."
- Svend Larsen, Uddannelseshistorie 50 år, 2016

 


Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger