Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 


Fink-Jensen, Morten
Fornuften under troens lydighed
Naturfilosofi, medicin og teologi i Danmark 1536-1636

2007, 418 s., e-publikation
ISBN 978-87-635-0824-7

Under reformationstiden i Danmark var medicin og naturfilosofi – det vi i dag forstår som naturvidenskab – en integreret del af den overordnede religiøse verdensopfattelse.
Fag som fysik, astronomi og anatomi havde som ultimativt mål at bidrage til oplysning om Guds skaberværk og derigennem indprente beskueren en erkendelse og accept af Guds almagt og forsyn. Det indbyrdes forhold mellem religion og videnskab var dog konstant til debat, og den nåede et højdepunkt efter år 1600 med den lutherske ortodoksi.
De ortodokse fastholdt at naturen var som en bog hvori man kunne læse om Gud. Men samtidig så de med forstærket skepsis på naturfilosofi og lægevidenskab som kilde til en højere erkendelse, for de frygtede at teologiens autoritet ikke ville forblive uantastet. Man isolerede derfor teologien fra de øvrige videnskaber og skærpede kravet om at fornuften skulle være under troens lydighed, som lægen og teologen Caspar Bartholin formulerede det. Som det påpeges i bogen, blev følgen af det skel der hermed blev sat, at medicin og naturfilosofi – ganske utilsigtet – kunne udvikle sig i retning af en moderne, ikke-religiøs videnskab om naturen og mennesket.

Morten Fink-Jensen er ph.d. og forskningsadjunkt ved Saxo Instituttet, Afd. For Historie, Københavns Universitet.

 
Emneområde | Historie | Lærdoms- og uddannelseshistorie | Religion og teologi |
Emneord | Historiografi | Kirkepolitik | Medicinhistorie | Reformationen | Religionshistorie |
Specifikt emneord | Kirkehistorie | Lægevidenskab | Naturfilosofi | Universitetshistorie | Videnskabsarkæologi |
Land | Danmark |
Biograferet person | Caspar Bartholin |
Periode | 16. årh. | 17. årh. |
Sprog | Dansk |

Pressen skrev

"Morten Fink-Jensen har sat sig for at undersøge forholdet mellem naturvidenskab og teologi, som det udfolder sig i Danmark efter universitetets genåbning i 1539 og de følgende hundrede år. Det er der kommet en rigtig interessant bog ud af. Det er en ph.d.-afhandling, og fremstillingen er så spændende, at anmelderen havde svært ved at lægge bogen fra sig. [...]
Morten Fink-Jensen har virkelig været i arkiverne og færdes med lethed og selvfølgelighed blandt de mange lærde og deres udgivelser. Men han tager sig også tid til at lade enkelte tænkere tale grundigt ud og præsterer således en fremragende gennemgang af Tycho Brahes helhedsfilosofi, hvor luthersk teologi efter Melanchtons model går fint i spænd med interessen fro astronomis, astrologi, kemi og medicin. [...]
Det er en fremragende bog, som er fuld af nuancerede undersøgelser og fine iagttagelser. På trods af den megen lærdom er den nem at læse for den interesserede. Den afdækker et historisk materiale, som er relevant for diskussionen om forholdet mellem videnskab og teologi i nutiden."
- Lars Tjalve, Kristeligt Dagblad

"Morten Fink-Jensen (MFJ) har begået et stykke lærd, kildenært og velskrevet idéhistorie, der beskæftiger sig med en periode i dansk idéhistorie, som ikke før er behandlet samlet ... Fornuften under troens lydighed er umulig at komme udenom, hvis man skal beskæftige sig med denne periode. Det gælder ikke blot for studier i idéhistorie, men lige såvel kultur- og politisk historie. MFJ skriver spændende og veloplagt i et flydende sprog. Samtidig færdes han ubesværet i et væld af kilder. Han analyserer ikke blot de store ånders værker, men graver ned i love og forordninger, forhandlingsprotokoller og breve, litteratur, ligprædikener og akademiske disputatser. Da forfatteren læser latin, går han direkte til kilderne, og bogen er således et stykke reel grundforskning, hvor MFJ også får ryddet op i en række misforståelser begået af ældre historikere. Samtidig med at han kender og bruger sine kilder til fingerspidserne, fortaber han sig aldrid i trivialiteter og har hele tiden sine overordnede mål og teser for øje. Denne brug af en bred vifte af forskellige gør, at han kan afkode og udlægge ikke blot enkelte forskeres værker og resultater, men tillige give indblik i en tidsånd og en verdensopfattelse, der på alle måder befinder sig århundreder fra vores. Det er vel denne brug af mange forskelligartede kilder og ikke blot analysen af store tænkere, der i sidste ende adskiller idéhisotorie som fag fra filosofihistorie."
- Peter W. Frederiksen, Slagmark. Tidsskrift for Idéhistorie

"Morten Fink-Jensen har skrevet en god bog om naturfilosofi, medicin og teologi i Danmark i århundredet efter reformationen."
- Ole Peter Grell, Nyt fra Historien
Samtlige udgivelser på forlaget med -

Morten Fink-Jensen som forfatter

Fornuften under troens lydighed
2004, ISBN 978-87-7289-952-7, hft
 


Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger