Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 


Vammen, Hans
Den tomme stat
Angst og ansvar i dansk politik
1848-1864

2011, 388 s., indb
Rigt illustreret
ISBN 978-87-635-3802-2Vejl. pris375 DKK  57 $  51 €  45 £
Onlinepris300 DKK  46 $  40 €  36 £Søg direkte i bogen her


Ved Martsministeriets første statsrådsmøde den 22. marts 1848 erklærede kong Frederik 7., at han fra da af betragtede sig som konstitutionel konge. Dermed var ansvaret for statsmagten i praksis overdraget regeringen. Alligevel handlede de politiske beslutningstagere i tiden efter, som om statsmagten i virkeligheden lå et andet sted end hos dem. Med andre ord var staten fra 1848 til 1864 reelt tom.

I Den tomme stat udredes de mange tråde, der er spundet på kryds og tværs mellem aktørerne på den politiske scene fra 1848 til 1864, en af dansk histories mest komplicerede perioder, der blandt de vægtigste begivenheder tæller Junigrundlovens indførelse, de slesvigske krige samt det smertefulde tab af Slesvig og Holsten i 1864.

Bogens tyngdepunkt er i hovedstaden, og forfatteren søger at forklare det kaotiske forløb ved hjælp af fem netværk: Sorø-folkene, som står bag tvangsfordanskningen af Slesvig, Helstatsfolkene, som forgæves søger at gennemføre en realistisk politik, De nationalliberale, hvis politik fører til katastrofen 1864, Bondevennerne, som kæmper for at bevare Junigrundlovens demokrati, og den socialt isolerede kreds omkring kong Frederik 7. og grevinde Danner. Bogens nøglepersoner portrætteres idé-, bevidstheds- og mentalitetshistorisk.

Hans Vammen er historiker og fhv. lektor ved Afdeling for Historie på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.


 
Emneområde | Historie |
Emneord | Nationalisme | Nationalstaten | Politik | Politisk historie | Staten |
Specifikt emneord | Slesvigske krige |
Land | Danmark |
Periode | 19. årh. |
Sprog | Dansk |

Pressen skrev

"Læserne af Tom Buk-Swientys bøger om det, som det endte med, nemlig krigen og nederlaget i 1864, vil med stor sandsynlighed også have glæde af denne bog. Vammen er en charmerende fortæller, der har fortjent et publikum. ...
Det er menneskene, der interesserer ham. Vammen har en personlig og psykologiserende tilgang til sine hovedpersoner, og han lægger ikke fingrene imellem, når han får smidt en Orla Lehmann eller en D. G. Monrad på briksen. ...
Hans Vammen kender sit stof ud og ind, og han fører sin sag med troværdighed, indsigt og en god pen. Bogen er uomgængelig for enhver, der beskæftiger sig med denne periode i Danmarks historie. Billedredaktionen er dertil fortrinlig."
- Jes Fabricius Møller, Kristeligt Dagblad, 15. november 2011.

"Med sine vidtgående studier har Hans Vammen i sit otium givet den historisk interesserede offentlighed et godt stykke værktøj i hænde, når den vil søge at gøre ret og skel i den omfattende debat om monarkiets overlevelsesmuligheder over for en aggressiv tysk nationalisme. Bogen er spændende læsning, og selv om en og anden som nærværende anm. nok vil føle sig udfordret, er det et faktum, at Hans Vammens stringente analyse i dens ubøjelighed og skarpt fastholdte form vil kunne fremkalde en fornyet debat om de to historiske årstal 1848 og 1864."
- Erik Helmer Pedersen, historie-online.dk

"En kompetent videnskabelig historisk analyse af baggrunden for krigen i 1864, med fokus på hovedpersonerne i det politiske forløb."
- Bent Birk Kristensen, DBC, uge 2011/49.

"Med al god grund har historisk interesserede mennesker været optaget af Tom Buk-Swientys to fremragende bøger om begivenhederne i 1864, " Slagtebænk Dybbøl" og " Dommedag Als". Bøgerne udkom i henholdsvis 2008 og 2010. De er blevet solgt i store oplag og ligger også bag den store dramasatsning, Danmarks Radio i den kommende tid skal producere med Ole Bornedal som instruktør.
Jeg skal ikke kunne sige, om det er et udslag af suveræn timing eller et rent lykketræf, at der midt i november kom en tredje - ligeledes fremragende - bog om begivenhederne i sidste halvdel af 1800-tallet, som har haft konsekvenser for os lige op til i dag. Men under alle omstændigheder har vi med Den tomme stat. Angst og ansvar i dansk politik 1848-1864 fået en levende og tankevækkende beskrivelse af forløbet op til de fatale begivenheder på Dybbøl og Als for snart 150 år siden. ...
Vammen er 71 år, og han har en række historiske publikationer bag sig. Med den aktuelle bog, som forlaget hævder, er "en sammenfatning af Hans Vammens arbejde med 1800-tallets kultur og politik gennem 40 år", fortjener han at komme ud til et større publikum. ...
Bogen er uhyre velskrevet og bygger på et imponerende sag- og personkendskab. Detaljerigdommen er overvældende, og som læser kan man af og til have mere end svært ved at holde sammen på det hele. Her kommer bogens opbygning imidlertid til hjælp. For efter den store gennemgang på 330 sider finder man en fin oversigt over skildringens vigtigste begivenheder i kronologisk rækkefølge. ...
I dette sidste gemmer sig noget af forfatterens triumf, idet det lykkes ham at udfylde dispositionen på en sådan måde, at man ikke på noget tidspunkt får en trættende repetitionsfornemmelse ved læsningen. For det er virkelig et nyt perspektiv, der lægges ind med hvert af netværkene. ...
Det er med til at gøre bogen levende, at Hans Vammen spiller sig selv ind med små sidebemærkninger, som det kan være svært at stå for. ... Og bogen bliver i det hele taget ikke kedeligere af, at Vammen ofte karakteriserer personer og handlinger uden at lægge fingrene imellem. ...
[kan] varmt anbefales enhver med interesse for sammenhængen i vort lands nyere historie.
- Finn Slumstrup, grænsen.dk

"I stedet for at fortsætte den ørkesløse diskussion om skyld og ansvar fokuserer Hans Vammen på de enkelte aktørers forestillingsverden, kulturelle bagage og sociale relationer. Det sætter ham i stand til at nuancere den traditionelle inddeling i nationalliberale, konservative helstatsfolk og bondevenner. ... Ved at fokusere på netværk frem for partier er det lykkedes Hans Vammen at forklare de ofte besynderlige politiske processer. Den sociale og kulturelle bundethed til bestemte netværk fremmede mental lukkethed og i konsekvens heraf angst for ansvaret, alt flød, ingen turde gå imod herskende forestillinger, selv når katastrofen lurede. Vammens fokus betyder også, at han distancerer sig fra den nationalgrundtvigske ideologi, som siden Constantin Hansen malede sit billede har domineret både videnskabelig og folkelig historieskrivning om tiden. Ved at tage udgangspunkt i kultur og mentalitet forklarer han uden at fordømme. Man forstår personerne på deres egne præmisser.
Man bliver klogere af denne velskrevne bog."
- Steffen Heiberg, Politiken, 24. december 2011. Fem hjerter

"Hans Vammen har som universitetslektor i historie ved Københavns Universitet i 40 år gravet i det 19. århundredes danske politiske historie og udgiver hermed en sammenfatning af sine resultater. Det er der kommet en velskrevet og fængslende bog ud af. ... bogen rummer tillige tankevækkende spejlinger af tidens politiske kultur."
- Henrik Jensen, Jyllands- Posten, 30. december 2011.

"... medrivende værk ... Man kan være enig eller uenig i både fremgangsmåde og konklusioner, men uinteressant bliver det aldrig. ...
Det er en mageløs og i positiv forstand idiosynkratisk bog, Vammen har skrevet. Men det er ikke en bog for sarte sjæle. Selvom man har kendskab til det historiske forløb og ved, at det ender galt, er det indimellem nærmest uudholdeligt at læse om dette absurditeternes amokløb. Vammen maler et næsten surrealistisk billede af fatale dispositioner, nedbrydende nid, infame løgne, fortielser, bedrag, vendekåberi, forræderi og - værst af alt - prisgivende ansvarsløshed.
Eneste lyspunkt er forfatterens spidsfindige lune, der løser lidt op for den krampagtige tilstand, man befinder sig i under læsningen. Siger alle navnene i denne anmeldelse Dem ikke rigtig noget, vil de med sikkerhed være prentet i Deres bevidsthed efter læsning af Vammens bog."
- Ulrik Langen, Weekendavisen, 13. januar 2012.

"... denne spændende bog ..."
- Niels Henriksen, Flensborg Avis, 16. februar 2012.
infomedia.dk

"Hans Vammen, der er historiker og tidligere lektor ved Københavns Universitet, har ... evnet at bibringe læseren et fornemt og forståeligt indtryk af begivenhederne. ... Vammen krydrer sin gennemgang med interessante beskrivelser af de mest fremtrædende personer. Om der er tale om skurke eller helte, må læseren selv tage stilling til. Vammen afstår fra at vælge side, og denne neutrale attitude højner bogens kvalitet. Det er med rette en historikers historiske beretning. ... En professionel bog, som samtidig vinder gennem sit letflydende sprog. ...
Bogen har et rigt billedmateriale. ... efter at have læst Vammens fortræffelige bog føler jeg mig på bedre og mere sikker grund."
- Steen Søndergaard Jensen, Helsingør Dagblad, 10 marts 2012.

"... denne interessante bog om Det Danske Monarkis historie 1848 til 1864 ... fremragende karakteristikker ... bedre indblik i, hvem der havde magten, og hvordan beslutningerne blev til ... fremragende iagttagelser ...
Hans Vammens beskrivelse af de ledende personer inden for de forskellige netværk ud fra en ide-, bevidstheds- og mentalitetshistorisk synsvinkel kaster nyt lys over, hvad der drev de personer, der søgte at forme det danske samfunds udvikling ... Hans Vammens bog er meget velskrevet, og at hans personkarakteristikker med deres vægt på ideer, mentalitet og bevidsthed er spændende. Grunden hertil er formodentlig også, at portrætterne synes at bygge på hans egne studier af kilderne, selvom han selvfølgelig også har fundet en vis inspiration i dele af den trykte og utrykte litteratur. Alt i alt mærker man, at man har med en forfatter at gøre, der er godt inde i sit stof. ...
Bogen er godt illustreret og indeholder gode noter og henvisninger."
- Claus Friisberg, Historisk Tidsskrift, Bd. 111, Hæfte 2, 2011.

"Det er en forbilledlig historie, lektor i historie Hans Vammen har skrevet ... Det fremgår tydeligt, at Vammen har studeret disse mennesker og kredse meget nøje og gennem lang tid, for vi føler under læsningen, at vi kommer disse fjerne personer meget nær, ja, kommer til at holde af dem, lige meget hvor tåbeligt, vi ofte må føle, de har handlet.
Denne kærlighed til personerne fra forfatterens side har den fordel, at fortællingen mærkeligt nok forekommer mere objektiv, end hvis der alt for tydeligt blev delt op i helte og skurke. Vi kommer på sæt og vis helt rundt om disse ofte nok så forkrampede personligheder. ...
Og lad mig tilføje: også for folk, der især interesserer sig for moderne dansk politik, er der meget at hente. Parallellerne stikker i øjnene."
- Henning Prins, kritiskportal.dk

"Hans Vammens bog 'Den tomme stat' kan anbefales som en god læseoplevelse."
- Hans Schultz Hansen, Sønderjysk Månedsskrift 8, 2012.
 


Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger