Tidsskrift info

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 

Transfiguration
Nordic Journal of Religion and the Arts

Grundlagt 1999
Ansv. redaktør: Nils Holger Petersen & Svein Aage Christoffersen

ISSN 1399-1353
ISSN 1604-3049 (Online)

Nr. 1-52
Transfiguration udkommer 1 gang årligt.
DKK 300 pr. årgang

 

 

Transfiguration er et forum for diskussionen af forholdet mellem kunstarterne og kristendommen i den europæiske tradition fra oldkirken til nutiden. I de seneste års kulturdebat har man kunnet iagttage en stigende interesse for kunstarternes mere eller mindre præcist definerede religiøse kontekst. Der er derfor efter redaktionens opfattelse behov for et teologisk fagskrift, der ikke begrænses af fagets traditionelle stof. Ordet teologi anvendes her i bredere forstand om de tanke- og udtryksformer, som er blevet til i et historisk spændingsfelt mellem religiøs praksis og æstetisk udfoldelse. Den kirkelige kunst er naturligvis et vigtigt emneområde for Transfiguration, men sigtet er bredere og omfatter også kunstneriske ytringer, der ikke har explicit kristent-religiøst indhold.

English
Transfiguration is a forum for discussions of the relationship between art forms and Christianity in the European tradition from the early Church until today. In the past years' cultural debate, people have shown an increasing interest in the more or less precisely defined religious contexts of the art forms. According to the editors, there is thus a demand for a theological journal that is not limited to the traditional matters within the discipline. The term theology is here used in a broader sense that includes the modes of expression and thought which have come into existence in a historical energy field between religious practice and aesthetic display. Naturally, church art is an important field of study for Transfiguration, but the aim is broader than that and also includes artistic expressions that do not contain explicit Christian religious matter.

Redaktører:
Lektor, ph.d., Nils Holger Petersen
Center for Kunst og Kristendom/Institut for Kirkehistorie
Københavns Universitet
Købmagergade 44-46
1150 København K
Tlf: 35 32 36 21
e-mail: email

Professor, Dr. Theol. Svein Aage Christoffersen
Institutt for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet
Universitetet i Oslo
Postboks 1023, Blindern
N-0315 Oslo
Tel.: +47 22 85 03 20
Fax: +47 22 85 03 01
email

Martin Wangsgaard Jürgensen
Nationalmuseet, Danmarks Middelalder & Renæssance
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K
Tel.: 41 20 61 28
emailUdgiver:
Museum Tusculanums Forlag Bestilling: email

Redaktion:
Danmark: Sune Auken, cand.mag., lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU; Mette Birkedal Bruun, professor, Afd. for Kirkehistorie, KU; Jens Fleischer, mag.art., lektor, Afd. for Kunsthistorie, KU; Sven Rune Havsteen, cand.theol., lektor, Afd. for Kirkehistorie, KU; Birgitte Bøggild Johannsen, mag.art., redaktør, Danmarks Kirker, Nationalmuseet; Christian Troelsgaard, lektor, Saxo-instituttet, Afd. for Latin og Græsk, KU; Eyolf Østrem, Afd. for Kirkehistorie, KU.

Finland: Anthony Johnson, ph.d. (Oxon), forskningsledare, Engelske Institutionen, Åbo Akademi.

Norge: Trond Skard Dokka, Systematic Theology, Universitetet i Oslo; Jacob Lothe, Literatur, Universitetet i Oslo; Kristin Rygg, dr. art., førsteamanuensis, Institut for Musikkvitenskap, Høgskolen i Hedemark; Lena Liepe, førsteamanuensis, fil. dr., Institutt for Kunsthistorie, Tromsø.

Sverige: Hans Lund, fil.dr., docent, Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds Universitet.