Hjælp til Avanceret søgning

▼ Forfatter m.fl.
▼ ISBN / ISSN
▼ Emneområde
▼ Emneord
▼ Specifikt emneord
▼ Verdensdel m.v.
▼ Land
▼ By m.v.
▼ Biograferet person
▼ Periode
▼ Sprog


På denne side kan du finde hjælp til at bruge avanceret søgning bedst muligt. Nedenfor kan du også finde forklaringer på de enkelte søgemuligheder. Den avancerede søgning giver mulighed for at foretage kombinerede søgninger. Den er todelt på den måde, at den øverste del vedrører faktuelle oplysninger om en given titel, mens den nederste del giver mulighed for emnesøgning. Samtidig kan man vælge, om man vil søge i alle forlagets bøger, kun i de trykte bøger eller kun i forlagets e-publikationer. Hvis du ønsker at se forlagets samlede katalog, skal du blot klikke på "Søg" uden valg af søgekriterier. "Ord i denne rækkefølge" kan anvendes ved søgning på fritekst eller titel.

Forfatter m.fl. Forfatter m.fl. dækker over forfattere, redaktører, udgivere, illustratorer og oversættere. Søgning med "ord i denne rækkefølge" gælder kun ved søgning på fritekst eller titel.

ISBN. International Standard Book Number. Det tretten-cifrede ISBN-nummer rummer en varegruppekode, en landekode, en forlagskode, en bogkode og et kontrolciffer. Alle udgivelser bærer et ISBN-nummer. Der kan søges direkte på ISBN ved at indtaste hele nummeret med bindestreger, fx 978-87-7289-495-9 eller 978-87-635-0027-2
ISSN. International Standard Serial Number - alle tidsskrifter og serier er forsynet med et ottecifret ISSN-nummer. Der kan søges direkte på ISSN ved at indtaste hele nummeret med bindestreg, fx 0425-4597.

Emneområde. Den overordnede emneinddeling af vores bøger. Der findes ca. 30 søgbare emneområder. Katalogiseringssystemet er designet specifikt til forlagets udgivelser. Kategorien kan frit kombineres med andre søgekriterier. Søgeresultatet viser de titler, der indeholder alle valgte søgekriterier (AND'et søgning).

Emneord. En finere inddeling af vores bøger efter emner. Katalogiseringssystemet er designet specifikt til forlagets udgivelser. Kategorien kan frit kombineres med andre søgekriterier. Søgeresultatet viser de titler, der indeholder alle valgte søgekriterier (AND'et søgning).

Specifikt emneord. Den fineste emneinddeling af vores bøger. Katalogiseringssystemet er designet specifikt til forlagets udgivelser. Kategorien kan frit kombineres med andre søgekriterier. Søgeresultatet viser de titler, der indeholder alle valgte søgekriterier (AND'et søgning).

Verdensdel m.v. Vores bøger er katalogiseret efter behandlet geografisk region. Vi opererer hér med tre niveauer, hvoraf Verdensdel m.v. er det øverste niveau. Hér kan man fx søge på Afrika og finde alle de titler, der under en eller anden form handler om Afrika. Det lille m.v. refererer til, at også andre store geografiske regioner er at finde i denne kategori. Kategorien kan frit kombineres med andre søgekriterier. Søgeresultatet viser de titler, der indeholder alle valgte søgekriterier (AND'et søgning).

Land. Vores bøger er katalogiseret efter behandlet geografisk region. Vi opererer hér med tre niveauer, hvoraf Land er det mellemste niveau. Hér kan man fx søge på England og finde alle de titler, der under én eller anden form handler om England. Kategorien kan frit kombineres med andre søgekriterier. Søgeresultatet viser de titler, der indeholder alle valgte søgekriterier (AND'et søgning).

By m.v. Vores bøger er katalogiseret efter behandlet geografisk region. Vi opererer hér med tre niveauer, hvoraf By m.v. er det nederste niveau. Hér kan man fx søge på Berlin og finde alle de titler, der under én eller anden form handler om Berlin. Det lille m.v. refererer til, at også andre små geografiske regioner er at finde i denne kategori. Kategorien kan frit kombineres med andre søgekriterier. Søgeresultatet viser de titler, der indeholder alle valgte søgekriterier (AND'et søgning).

Biograferet person. Hér kan du søge på en person, som vil være behandlet i én eller flere af vores bøger. Kategorien kan frit kombineres med andre søgekriterier. Søgeresultatet viser de titler, der indeholder alle valgte søgekriterier (AND'et søgning).

Periode. Hér kan du søge på en given periode, som vil være behandlet i én eller flere af vores bøger. Kategorien kan frit kombineres med andre søgekriterier. Søgeresultatet viser de titler, der indeholder alle valgte søgekriterier (AND'et søgning).

Sprog. Hér kan du søge på det sprog, som bøgerne er skrevet på (i enkelte tilfælde vil Sprog også være et behandlet sprogområde). Kategorien kan frit kombineres med andre søgekriterier. Søgeresultatet viser de titler, der indeholder alle valgte søgekriterier (AND'et søgning).